ИСКОНСКА ХАРМОНИЈА-НАРОДНО ГРАДИТЕЉСТВО ОПШТИНЕ СОПОТ

Име аутора: Нада Живковић
Издавач: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Место и година издања: Београд 2003

Тираж распродат
 

 

Каталогом и изложбом Исконска хармонија –народно градитељство општине Сопот приказани  су највреднији објекти народног градитељства на подручју општине Сопот. Потичу углавном из деветнаестог и првих деценија двадесетог века.

Историјски развој београдске области, којој припада и општина Сопот, као и велике миграције створили су етничку шароликост, што је дало посебан печат свим формама друштвеног и културног живота, а самим тим типу стамбених и других објеката.

Када је реч о разноврсности типова сеоских кућа треба имати у виду централни положај области и директне утицаје из Јужне Србије, Косова, Босне и Војводине,oдакле су долазили мајстори градитељи и радили у овим крајевима. Услед тога су сада у сачуваном фонду народног градитељства присутне, у различитим развојним фазама, куће шумадијског, моравског, косовског и војвођанског типа као и куће које су срећан спој карактеристичних особина појединих типова.

“Настале у времену, које се не може поновити, ове куће су дело сељака, градитеља и власника у истом лицу. Оне синтетизују његов начин живота, потребе и могућности, техничке и материјалне”

„Објекти народног градитељства представљају вредан предложак који пружа могућности прилагођавања, преуређивања и раста у нове архитектонске облике са савременим функцијама.

Градећи нове куће треба да се запитамо зашто је у овим старим, зими тако топло, а лети пријатно, свеже? Зашто је у  ваздух чист и зашто су здање снова и маштарија, где је и најмањи кутак место непосредног искуства које је неизбрисиво?

Сваки објекат народног градитељства изгледа као да је израстао и срастао на простору на којем стоји.Он увек прати конфигурацију терена и уклапа се у пејсаж дајући му нови квалитет.

Исконски склад, хармонија духа и простора, материјализован је у овим, по габариту и волумену релативно малим, а по удобности и квалитету великим здањима. А када се ватра у огњишту угаси, камени споменици чувају од заборава људе и догађаје.