„Наслеђе“ број XX

nasledje XX naslovna za cip
Јубиларни двадесети број часописа Наслеђе објављен је за Сајам књига октобра месеца 2019. године. Успешно је одржана и промоција Наслеђа XX у оквиру Сајма књига са освртом на дугогодишње трајање и излажење часописа на којој су говорили дугогодишњи уредник др Марко Поповић, члан редакције Вера Павловић Лончарски и садашња уредница часописа  др Марина Павловић. У овом броју објављено је тринаест радова, са радом др Нађе Куртовић Фолић посвећеним управо овом јубилеју док је  рад на тему Типологија јавне фигуралне скулптуре у Краљевини Србији (1882-1914) аутора др Игора Борозана објављен и на енглеском језику. Објављено је осам приказа актуелних књига и изложби. Такође објављена је библиографија од првог до двадесетог броја часописа. Афилијације еминентних аутора преведени су на енглески језик. Такође, на енглески језик преведено је Упутство ауторима за припрему и предају радова.

Journal Heritage XX

САДРЖАЈ

НАЂА КУРТОВИЋ ФОЛИЋ
ВАЖАН ЈУБИЛЕЈ – ДВАДЕСЕТ БРОЈЕВА ЧАСОПИСА НАСЛЕЂЕ И РАД ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ 1999–2019. ГОДИНЕ

споменичко наслеђе
МАРКО ПОПОВИЋ – ИСТРАЖИВАЊА ЈУГОИСТОЧНОГ БЕДЕМА ГОРЊЕГ ГРАДА ПРОЛОМ – СЕКТОР СРЕДЊОВЕКОВНЕ КУЛЕ II ГОРЊЕГ ГРАДА
ИГОР БОРОЗАН – ИСТРАЖИВАЊА ЈУГОИСТОЧНОГ БЕДЕМА ГОРЊЕГ ГРАДА ПРОЛОМ – СЕКТОР СРЕДЊОВЕКОВНЕ КУЛЕ II ГОРЊЕГ ГРАДА
ЉИЉАНА ЂУКАНОВИЋ – ТЕХНИКЕ ГРАЂЕЊА И РАЗВОЈ ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У СТАМБЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ БЕОГРАДА У МЕЂУРAТНОМ ПЕРИОДУ
ДРАГАНА МЕЦАНОВ – УРБАНИСТИЧКО НАСЛЕЂЕ: БЛОК 28 НА НОВОМ БЕОГРАДУ

погледи и мишљења
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ – ГЛОБАЛИЗАЦИЈА КАО РЕСТРИКТИВНА КУЛТУРНА ПРАКСА И ЕЛЕМЕНТИ ЊЕНЕ ПРЕДИСТОРИЈЕ У СРПСКОЈ АРХИТЕКТУРИ

истраживања
ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА – ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ СТАМБЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ АЛФРЕДА МЕЛАМЕДА У БЕОГРАДУ
МАРИЈА ПОКРАЈАЦ – ИНЖЕЊЕР СТЕВАН САВКОВИЋ (1883–1939)
ЈЕЛЕНА ГАЧИЋ – БЕОГРАДСКИ ОПУС АРХИТЕКТЕ ЈОВАНКЕ ЈЕФТАНОВИЋ
АЛЕКСАНДРА УГРИНОВИЋ – НЕРЕАЛИЗОВАНА ПРВОНАГРАЂЕНА КОНКУРСНА РЕШЕЊА ЗДЕНКА КОЛАЦИЈА И МАРКА МУШИЋА ЗА СПОМЕН-ПАРК ЈАЈИНЦИ

конзерваторски приступ
АЛЕКСАНДРА ШЕВИЋ – РЕСТАУРАЦИЈА, САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА

критички осврт
РАДЕ МРЉЕШ, АЛЕКСА ЦИГАНОВИЋ – ДИЈАГРАМАТСКИ ПРИСТУП СИНТЕЗИ У ЗАШТИТИ СВОЈСТВА ОБЈЕКАТА – ИСПИТИВАЊЕ ДВА СТУДИЈСКА ПОСТУПКА ДИМИТРИЈА М. ЛЕКА ИЗ 1947–1948. ГОДИНЕ

грађа
МИЛОЈКО ГОРДИЋ – СПОМЕН-ЧЕСМА КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА, БЕОГРАД, ЛИСИЧЈИ ПОТОК

прикази
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ – ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: АНТОЊИНА А. ШАХАНОВА, ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ БРАИЛОВСКИЙ. ЛИЧНОСТ ЬХУДОЖНИКА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
ИГОР БОРОЗАН – ПРИКАЗ КЊИГЕ: ВЕСНА БИКИЋ (УР.), БАРОКНИ БЕОГРАД. ПРЕОБРАЖАЈИ 1717−1739.
ДРАГАНА МЕЦАНОВ – ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: ДР ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, АНГЕЛИНА БАНКОВИЋ, МЕРЕ ГРАДА. КАРТЕ И ПЛАНОВИ ИЗ ЗБИРКЕ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА
МАРКО НИКОЛИЋ – ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: МИРЈАНА РОТЕР БЛАГОЈЕВИЋ, ХАРИС ДАЈЧ: КУЋЕ БЕОГРАДСКИХ ЈЕВРЕЈА 1920–1941.
МАКСИМИЛИЈАН ДОРОСЛОВАЧКИ – ПРИКАЗ МОНОГРАФИЈЕ: БРАНИСЛАВ Љ. ФОЛИЋ, НОВА ШКОЛА АРХИТЕКТУРЕ У БЕОГРАДУ
ДУЊА АНДРИЋ – ПРИКАЗ ЗБОРНИКА РАДОВА НАУЧНОГ СКУПА: СМЕДЕРЕВСКИ КРАЈ 1918–1941.
МИЛАН ПРОСЕН – ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ: МОДЕРНА БЕОГРАДА: АРХИТЕКТОНСКА БАШТИНА ПРЕСТОНИЦЕ
ИВАНА ВЕСКОВИЋ – ПРИКАЗ IX КОНФЕРЕНЦИЈЕ О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ И ЗБОРНИКА РАДОВА: КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И ДРУШТВО – (НЕ)РАВНОТЕЖА ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ У КОНТЕКСТУ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА, ЕКОЛОГИЈЕ И ЗДРАВЉА

in memoriam
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ – ЗОРАН МАНЕВИЋ (1937–2019)
ВЕРА ПАВЛОВИЋ ЛОНЧАРСКИ – АЛЕКСАНДРА БАНОВИЋ (1935–2019)