„Наслеђе“ број XVII

naslovnaЧасопис Наслеђе број XVII je изашао из штампе октобра месеца 2016. године. На насловној страни је улична фасада Зграде у улици Ресавској број 18 у Београду, детаљ бочног прозора на првом спрату с каријатидама. Ова зграда је веома значајно остварење у оквиру релативно малобројних сачуваних објекта фонда стамбене архитектуре Београда с краја XIX и почетка XX века. У устаљеним рубрикама часописа међу чланцима су и Северна капија средњовековног подграђа на Сави у коме су изложени резултати нових археолошких истраживања дела Северног бедема Подграђа на Сави из прве половине XIV века, касније Западног подграђа. Затим чланак: Палата Милоша Савчића (1924-1926) – нетипична београдска угаона зграда која спада међу недовољно проучене угаоне зграде центарлне зоне Београда, подигнуте од 1924. до 1926. године на углу Краља Милана и Андрићевог венца. Заслужује пажњу не само по урбанистичком положају и просторној организацији већ и као репрезентативан пример архитектуре академизма. У раду о првој југословенској фабрици за телефонију, оптику и прецизну механику „Телеоптик“ указује се на кључне моменте у њеној историји. Рад Уметничка збирка Факултета ликовних уметности у Београду разматра значај збирке која се налази и чува на образовно – уметничкој институцији, као и промену њене сврхе и функције кроз историју. Дат је и приказ VI конференције и зборника радова: Архитектура и урбанизам после Другог светског рата – заштита као процес или модел. У рубрици In memoriam је сећање на колегу Златибора Стојановића и на професора Мирослава Тимотијевића дугогодишњег члана Радакције часописа Наслеђе.

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МАРКО ПОПОВИЋ, Северна капија средњовековног подграђа на Сави
АЛЕКСАНДАР БОЖОВИЋ, Зграда у Ресавској улици број 18 у Београду
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Палата Милоша Савчића (1924–1926) –
нетипична београдска угаона зграда
САША МИХАЈЛОВ, Фабрика „Телеоптик“ у Земуну
ОЛГА ЛАТИНЧИЋ, Др Милан Главинић (Београд,1891 – Београд, 1968), архитект,
прилози за биографију
ИСТРАЖИВАЊА
МАРКО СТОЈАНОВИЋ, ИВАН СТАНОЈЕВ, Тражење националног идентитета
Краљевине Југославије – од Видовданског до Светосавског храма
ДРАГАНА МЕЦАНОВ, Утицај система префабриковане градње на архитектуру Београда
МАРИНА ПАВЛОВИЋ, Три нереализована пројекта у Булевару краља Александра –
из петогодишњег плана развоја Београда 1947–1951.
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
АЛЕКСАНДРА РИСТАНОВИЋ, 3 D скенирање јавних споменика на подручју Београда
ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Проблемско поље обликовања
у плановима урбане обнове
НАСЛЕЂЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКА НАСТАВА
ОЛИВЕРА ЕРИЋ, Уметничка збирка Факултета ликовних уметности у Београду
ГРАЂА
НЕНАД ЛУКИЋ, Чукарица 1840−1900, настанак и развој
ПРИКАЗИ
ИРИНА СУБОТИЋ, Приказ књиге: Миодраг А. Дабижић, Земунско гробље
НАДА ЖИВКОВИЋ, Приказ VI конференције и зборник радова: Aрхитектура и урбанизам после Другог светског рата – заштита као процес или модел
ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, Приказ књиге: On the Very Edge: Modernism and Modernity in the Arts and Architecture of Interwar Serbia (1918–1941), Louven University Press, Leuven (Belgium), 2014.
IN MEMORIAM
ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ, Златибор Стојановић (1949–2015)
ИГОР БОРОЗАН, Мирослав Тимотијевић (1950−2016)