„Наслеђе“ број XVI

На насловној страни шеснаестог броја часописа Наслеђе, који је изашао из штампе у новембру 2015. године, је портал зграде у Влајковићевој број 4. Рад о Улазним порталима и холовима стамбених зграда у Београду (1918–1941) говори о експанзији изградње стамбене архитектуре међуратног Београда. Осим нарочите пажње коју су архитекти посвећивали третирању прочеља, велики значај је придаван и решавању улазних портала и холова, који су пружали информацију о квалитету становања у згради. На основу истраживања изведена је одређена класификација портала и улазних холова. У чланку Бара Венеција и Савамала: железница и град су анализирани планови и пројекти за развој железничке мреже у Београду, израђени у периоду између два светска рата, као и понашање кључних актера који су били надлежни за њихову реализацију. Приказан је процес формирања београдског железничког чвора и његов утицај на приобаље Београда, а посебно на простор Баре Венеције и Савамале, данас називан и Београд на води. Нови број доноси и рад о здању Српске академије наука и уметности, једном од најрепрезентативнијих објеката изведених у духу сецесије и француског декоративизма београдске архитектуре. У раду Програм за вођење фото-документације непокретних културних добара је представљена апликација за евидентирање и систематизацију дигиталне фотодокументације Завода за заштиту споменика културе града Београда.

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, Бара Венеција и Савамала: железница и град
МАРИНА ПАВЛОВИЋ, Девет деценија здања Српске академије наука и уметности
ВЛАДАНА ПУТНИК, Улазни портали и холови стамбених зграда у Београду (1918–1941)
МАРКО СТОЈАНОВИЋ, Антитуберкулозни диспанзер у Младеновцу архитекте Милорада Пантовића

ИСТРАЖИВАЊА
ИРЕНА КОЛАЈ РИСТАНОВИЋ, Из заоставштине капетана Јована Вељковића (1798–1874) Поводом две стотине година од оснивања Књажевске канцеларије
МИЛИЦА МАЂАНОВИЋ, Прилог проучавању београдског опуса Николаја Петровича Краснова (1922–1939)

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
СНЕЖАНА НЕГОВАНОВИЋ И БРАНИСЛАВ ТОМИЋ, Програм за вођење фото-документације непокретних културних добара
СВЕТЛАНА ПЕРОВИЋ ИВОВИЋ, Заштита архитектонских архивских докумената

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
НАДА ЖИВКОВИЋ, Стара варошка кућа у Обреновцу

ГРАЂА
НЕНАД ЛУКИЋ, Парна пивара „Игњат Бајлони и синови“ 1888–1946.
АНА СИБИНОВИЋ, Кућа породице Радосављевић са помоћним објектима у Младеновцу
ОЛГА ЛАТИНЧИЋ, Прилози биографијама руских архитеката-градитеља Београда

ПРИКАЗИ
САША МИХАЈЛОВ, Приказ изложбе: Меморијали Првог светског рата на територији Београда
НЕНАД ЛАЈБЕНШПЕРГЕР, Приказ V конференције и зборника радова: Јавни споменици и спомен-обележја колективно памћење и/или заборав
ТИЈАНА БОРИЋ, Приказ књиге: Уметничка топографија Новог Сада, Матица српска, Нови Сад, 2014.
МИОДРАГ ФЕРЕНЧАК, Конкурс за Београд и Сан о граду