„Наслеђе“ број XIX

nasledje XIX naslovna za cipДеветнаести број часописа „Наслеђе“ изашао је из штампе за Сајам књига у октобру 2018. године. Сећање на крај Првог светског рата обележено је приказом Споменика захвалности Француској на насловној страни часописа.  Обнова споменика изведена је 2018. године, према пројекту Завода за заштиту споменика културе града Београда, архитекте Зорана Туцића, док су реализацију обезбедиле владе Републике Француске и Републике Србије. Уводни рад овог броја Наслеђа, под насловом Француско – српски односи, историја и сећање -наслеђе Првог светског рата, аутора др Станислава Сретеновића научног саветника Института за савремену историју, такође је посвећен Првом светском рату и француско-српским културно политичким односима кроз места сећања у Београду.

У осталим устаљеним рубрикама часопис доноси прилоге посвећене архитектонском, урбанистичком, културолошком и социолошком наслеђу Београда, као и приказе монографија, изложби и конференција. Рубрика Споменичко наслеђе доноси радове од анализе зграде „Хемпро“, преко Централне зоне Новог Београда и блокова 21, 22, 23; у рубрици Истраживања аутори су се бавили опусом архитекте Јована Смедеревца, Изградњом три основне школе у Београду 1928. године, Конкурсима за Музеј града Београда као и истраживањем обнове индустрије Општине Чукаричке 1919-1929. године; Конзерваторски приступ је дат у раду о рестаурацији фасаде куће Михајла Петровића Аласа; у рубрици Погледи и мишљења стручни радови указују на проблеме мобилности и приступачности у историјским градовима као и сагледивости јавних споменика са подручја града Београда; У оквиру рубрике Наслеђе и универзитетска настава дат је приказ студентских радова на тему испитивања могућности заштите и ревитализације ливнице „Пантелић“ у Земуну.

САДРЖАЈ

споменичко наслеђе

СТАНИСЛАВ СРЕТЕНОВИЋ, Француско-српски односи, историја и сећање – наслеђе Првог светског рата
STANISLAV SRETENOVIĆ, Histoire et mémoire des relations franco-serbes : un héritage de la Première Guerre mondiale
ЉУБИЦА РАДОВАНОВИЋ, Зграда „Хемпро” у улици Теразије број 8 у Београду
ИВАНА ВЕСКОВИЋ, ЈЕЛИЦА ЈОВАНОВИЋ, Изградња блокова 21, 22, 23 Централне зоне Новог Београда и њихов значај у оквиру културног наслеђа Београда

истраживања

МАРИЈА ПОКРАЈАЦ, Инжењер Јован Смедеревац (1854–1920)
ВЛАДАНА ПУТНИК ПРИЦА, Подизање три основне школе у Београду 1928. године као прекретница у развоју архитектуре школских објеката
АНГЕЛИНА БАНКОВИЋ, ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, Три архитектонска конкурса за Музеј града Београда
НЕНАД ЛУКИЋ, Обнова индустрије, занатства, трговине и демографски опоравак Општине чукаричке 1919–1929

конзерваторски приступ

РАДЕ МРЉЕШ, Приказ истраживања и рестаурације фасаде куће Михаила Петровића (Мике Аласа) у Београду

погледи и мишљења

СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Мобилност и приступачност у историјским градским четвртима
АЛЕКСАНДРА РИСТАНОВИЋ, Сагледивост неких јавних споменика са подручја града Београда
наслеђе и универзитетска настава
МАРКО НИКОЛИЋ, ДУШИЦА ПАШИЋ, АНА МИЛЕНКОВИЋ, Испитивање могућности заштите и ревитализације ливнице „Пантелић” у Земуну

прикази

ЈОВАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋ, Приказ изложбе: Александра Дабижић, Сецесија старог језгра Земуна
САША МИХАЈЛОВ, Приказ књиге: Александар Божовић, Црква Ружица и капела Свете Петке – сакрални комплекс у источном подграђу Београдске тврђаве
НАДА ЖИВКОВИЋ, Приказ научне монографије: др Александар Виденовић, Обнова центара у руралним подручјима – Нови записи
ДРАГАНА МЕЦАНОВ, Приказ књиге: др Дијана Милашиновић Марић, Полетне педесете у српској архитектури
БИЉАНА МИШИЋ, Приказ књиге: Марина Павловић, Никола Несторовић (Београд,2017)
НАДА ЖИВКОВИЋ, Приказ VIII конференције о културном наслеђу – Културно добро данас, вредност и значење

in memoriam

МАЈА ЂОРЂЕВИЋ, Зоран Симић (1948–2017)
АЛЕКСАНДРА ШЕВИЋ, Милица Грозданић (1956–2017)
МИЛОЈКО ГОРДИЋ, професор Бранко Вујовић (1935–2017)
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Александра Ристановић (1972–2018)