„Наслеђе“ број VII

Седми број стручног часописа „Наслеђе“, објављен у октобру 2006. године, са Сахат кулом на насловној страни, наставља нови дизајн установљен у претходном броју. Ауторским прилозима, везаним пре свега за међуратну архитектуру, даје допринос расветљавању питања заштите, конзервације, рестаурације културног наслеђа Београда, као и прилог проучавању опуса познатих и мање познатих градитеља Београда.
Цена: 900 динара

 

 

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МАРКО ПОПОВИЋ, Комплекс Сахат капије
ИВАН КЛЕУТ, Историја и архитектура Железничке станице у Београду
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Aмбасадa Краљевине Италије у Београду
БОЈАНА ИБРАЈТЕР-ГАЗИБАРА, Архитектура зграде Техничког факултета у Београду
АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ, Дом Удружења југословенских инжењера и архитеката у Београду
МИЛИЦА ЦЕРАНИЋ, Кућа Никодија и Марике Богдановић на Врачару
БИЉАНА МИШИЋ, Београдски сајам
МАРЕ ЈАНАКОВА-ГРУЈИЋ, Београдски опус архитекте Стевана Тоболара (1888–1943)
МИЛАН ПРОСЕН, Градитељски опус архитекте Александра Ђорђевића (1890–1952)

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
СВЕТИСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ, Ревитализација Старог сајмишта Београда

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
СИМОНИДА РКАЛОВИЋ, Хотел «Пошта» –

ПРИКАЗИ
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Слободан Гиша Богуновић, Архитектонска енциклопедија Београда XIX i XX века
МАРТА ВУКОТИЋ-ЛАЗАР, изложба: Архитекта Григорије Самојлов