„Наслеђе“ број IX

 Девети број часописа „Наслеђе“ изашао је из штампе за Сајам књига 2008. године. Као и претходни бројеви, и девети број задржао је досадашњи квалитет научних радова и препознатљив визуелни идентитет. У ауторским прилозима изнети су најновији резултати археолошких истраживања, као и теме које се односе на културно наслеђе Београда 19. и 20. века. На насловној страни је разгледница са изгледом павиљона, који је подигнут поводом јубиларне прославе педесетогодишњице Таковског устанка у Топчидеру, а уништен у време Првог светског рата.
Цена: 1200 динара

 

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ, Јубилеј као колективна репрезентација – прослава педесетогодишњице Таковског устанка у Топчидеру
АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ, Између жезла и кључа: Национални идентитет и архитектонско наслеђе Београда и Србије у 19. и првој половини 20. века
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, О соцреализму у београдској архитектури и његовим опречним тумачењима
МАРКО ПОПОВИЋ, Нова сазнања о горњоградском југоисточном бедему
МИНА МАЈСТОРОВИЋ, Најчешћи антички мотив у архитектонској пластици Београда
МИРЈАНА РОТЕР-БЛАГОЈЕВИЋ, МАРКО НИКОЛИЋ, Значај очувања идентитета и аутентичности у процесу урбане обнове града – улога стамбене архитектуре Београда са краја 19. и почетка 20. века у ограђењу карактера историјских амбијената
ДРАГАНА МЕЦАНОВ, Типологија облика стамбене архитектуре педесетих година 20 века у Београду
ХАЈНА ТУЦИЋ, Дело архитекте Војина Симеоновића између два светска рата
ТИЈАНА БОРИЋ, Уметнички опус Ивана Мештровића у Дворском комплексу на Дедињу
ДАНИЈЕЛА ВАНУШИЋ, Подизање споменика Победе на Теразијама
МИЛАН ПРОСЕН, 75 година Руског дома у Београду
СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ, Палата Извозне банке
ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ, Зграда задужбине Луке Ћеловића
САША МИХАЈЛОВ, БИЉАНА МИШИЋ, Палата Главне поште у Београду

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, ИРЕНА СРЕТЕНОВИЋ, Могућности и проблеми ревитализације београдске Фабрике шећера
ИСТРАЖИВАЊА
НЕЛА МИЋОВИЋ, Нова истраживања југоисточне некрополе античког Сингдунума

ПРИКАЗИ
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Снежана Тошева „Србија и Британија. Културни додири почетком XX века“
ИВАНА ЖЕНАРЈУ, „Словеначка архитектура 20. века“
МИРЈАНА РОТЕР-БЛАГОЈЕВИЋ, Приказ монографије Александар Игњатовић „Југословенство у архитектури 1904-1941“

IN MEMORIAM
МИЛКА ЧАНАК МЕДИЋ, Професор Милорад Димитријевић