Наслеђе број IV


„Наслеђе“ бр. IV изашло је из штампе 2002. године. На насловној страни, аутора архитекте Зорана Јаковљевића, приказан је Дом Народне скупштине, коме су посвећена и прва два текста у броју, као и вињете, за које су изабрани детаљи из пројектне документације завршних радова на изградњи овог објекта 1935-1936. године.

Цена: 700 динара

 

САДРЖАЈ:

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА
МАРКО ПОПОВИЋ, Зграда Народне скупштине – правци истраживања и принципи обнове
ВЕРА ГРУЈИЋ, Нереализована фасадна скулптура на Дому Народне скупштине
МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ, Мит о националном хероју спаситељу и подизање споменика кнезу Михаилу М. Обреновићу III
ЈЕЛЕНА ТОДОРОВИЋ, Заставе илирско-распијанске регименте у контексту ефемерног спектакла
ИВАНА КОВАЧИЋ, Прилог познавању архитектонског опуса М. Борисављевића – породична кућа и вила
БРАНИСЛАВ ВУЧКОВИЋ, Чукур чесма – како је настао данашњи споменик
ЖАРКО ВУЈОШЕВИЋ, Kunst – und Denkmalschutz у окупираном Београду

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
МИЛА ВУЛОВИЋ, Осврт на проблеме обнове цркве Св. Николе манастира Павловац
ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ, Улица Кнеза Милоша у Обреновцу – чаршија из XIX века
АЛЕКСАНДРА ДАБИЖИЋ, Стање заштите просторне културно – историјске целине Старо језгро Земуна и методи урбане обнове просторних целина
АДРИЈАНА ШКОРИЋ, Реконструкција северне фасаде Српског дома у Сремској Митровици

ИСКУСТВА
ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ, Реконструкција градова – мит и стварност

ПРИКАЗИ
ЉУБИНКО М. ДРАГИЋЕВИЋ, Богатство садржаја Србиновићевих мозаика у крушевачком храму уметности
СВЕТИСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ, Осврт на књигу Јована Секулића «Путевима заштите споменика културе»
ЈОВАН СЕКУЛИЋ, Поводом најновије књиге Владимира Бргуљана «Извори споменичког права у Југославији»