„Наслеђе“ број III

Трећи број часописа „Наслеђе“ публикован је 2001. године. На насловној страни, чији је аутор уредник, архитекта Зоран Јаковљевић, представљени су детаљи са Саборне цркве у Београду. Вињете у овом броју часописа приказују детаље декоративне обраде прозора, изабране из конзерваторских пројеката рестаурације и конзервације београдских фасада.
Цена: 700 динара
САДРЖАЈ:

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА
МАРКО ПОПОВИЋ, Краљ капија Београдске тврђаве
МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ, Херој пера као путник: типолошка генеза јавних и националних споменика и Валдецова скулптура Доситеја Обрадовића
СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ, О неким питањима изворне архитектуре Новог двора
МИОДРАГ ЈОВАНОВИЋ, Француски архитект Експер и «ар деко» у Београду
ГОРДАНА ГОРДИЋ, МАРКО ПОПОВИЋ, Дом Народне скупштине
МИЛАН ПРОСЕН, Прилог проучавању београдског опуса Григорија И. Самојлова
ДУШИЦА ЖИВАНОВИЋ, Прилог проучавању историје и архитектуре зграде Контролног одељења Министарства пошта, телеграфа и телефона у Београду
НАДА  ЖИВКОВИЋ, Сеоска гробља и појединачни надгробни споменици на београдском подручју

КОЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
МИЛА ВУЛОВИЋ, Сажета ретроспектива конзерваторско-рестаураторских активности на простору Београдске тврђаве
ПРЕДРАГ МИШИЋ, Ревитализација простора Сахат капије
ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ, Фасаде Саборне цркве у Београду
АЛЕКСАНДАР МАЛИЋ, ЂОРЂЕ МАРИНКОВИЋ, Санација конструкције лукова Саборне црква у Београду
ВЕСНА МАТОВИЋ, ДРАГАН МИЛОВАНОВИЋ, Стање пешчара у фасади цркве Св. Марка
АЛЕКСАНДРА М. ДАБИЖИЋ, Рурална архитектура Старог језгра Земуна

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
МИЛА ЈЕФТОВИЋ, Споменик Карађорђу Пашка Вучетића
МАРКО ПОПОВИЋ, Окружни суд и VII пуковска окружна команда у Београду
БОЈАН БОЈАНИЋ, Кућа Драге Митричевић у Улици краља Милана бр. 5

ПРИЛОЗИ
ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ, Наслеђе као огледало светске историје
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Значај заоставштина архитеката за историографију српског градитељства и службу заштите
БОРИСЛАВ СТОЈКОВ, Културно наслеђе као интегришући фактор Европе
ДРАГАН МИЛУНОВИЋ, Кратак теоријски увод у правну заштиту културних добара

IN MEMORIAM
БРАНА МИЛЕНКОВИЋ, Похвала руци
ЉИЉАНА МИЛЕТИЋ-АБРАМОВИЋ, Алексеј Бркић (1922-1999)