Journal Heritage XVI

The cover of the sixteenth issue of the journal Heritage, published in November 2015, features the portal of a building in 4 Vlajkovićeva Street. The article on portals and halls of apartment buildings in Belgrade (1918-1941) is concerned with the expansion of residential building construction in the inter-war Belgrade. In addition to the attention paid by the architects to the treatment of frontages, a great importance was placed on developing solutions for the entrance portals and halls, which provided information on the quality of living in the buildings in question. Portals and entrance halls are then classified based on the research conducted. The article ‘Bara Venecija and Savamala: The Railway and the City’ analyses the plans and projects of the development of the railway network in Belgrade, drawn up in the period between the two great wars, as well as the conduct of the key actors tasked with their implementation. The process of construction of the Belgrade railway junction is also presented, as well as its impact on the Belgrade river banks, especially the area of Bara Venecija and Savamala, referred to today as the Belgrade Waterfront. The new issue also brings an article on the building of the Serbian Academy of Arts and Sciences, one of the most representative buildings in the Belgrade architecture, designed in the style of the Secession and French Decorative Art. The article titled ‘Software for Keeping Photographic Records of Immovable Cultural Goods’ presents a software application for recording and classifying the digital photodocumentation of the Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade.

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, Бара Венеција и Савамала: железница и град
МАРИНА ПАВЛОВИЋ, Девет деценија здања Српске академије наука и уметности
ВЛАДАНА ПУТНИК, Улазни портали и холови стамбених зграда у Београду (1918–1941)
МАРКО СТОЈАНОВИЋ, Антитуберкулозни диспанзер у Младеновцу архитекте Милорада Пантовића

ИСТРАЖИВАЊА
ИРЕНА КОЛАЈ РИСТАНОВИЋ, Из заоставштине капетана Јована Вељковића (1798–1874) Поводом две стотине година од оснивања Књажевске канцеларије
МИЛИЦА МАЂАНОВИЋ, Прилог проучавању београдског опуса Николаја Петровича Краснова (1922–1939)

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
СНЕЖАНА НЕГОВАНОВИЋ И БРАНИСЛАВ ТОМИЋ, Програм за вођење фото-документације непокретних културних добара
СВЕТЛАНА ПЕРОВИЋ ИВОВИЋ, Заштита архитектонских архивских докумената

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
НАДА ЖИВКОВИЋ, Стара варошка кућа у Обреновцу

ГРАЂА
НЕНАД ЛУКИЋ, Парна пивара „Игњат Бајлони и синови“ 1888–1946.
АНА СИБИНОВИЋ, Кућа породице Радосављевић са помоћним објектима у Младеновцу
ОЛГА ЛАТИНЧИЋ, Прилози биографијама руских архитеката-градитеља Београда

ПРИКАЗИ
САША МИХАЈЛОВ, Приказ изложбе: Меморијали Првог светског рата на територији Београда
НЕНАД ЛАЈБЕНШПЕРГЕР, Приказ V конференције и зборника радова: Јавни споменици и спомен-обележја колективно памћење и/или заборав
ТИЈАНА БОРИЋ, Приказ књиге: Уметничка топографија Новог Сада, Матица српска, Нови Сад, 2014.
МИОДРАГ ФЕРЕНЧАК, Конкурс за Београд и Сан о граду