Journal Heritage XIII

The thirteenth issue of the journal Heritage, with the cover showing the extraordinary achievement of modern Serbian architecture that is the Aeronautical Museum Belgrade in Surčin,was published in November 2012. The regular columns feature the original contributions tackling various topics in Belgrade’s architectural past: from different historical and cultural layers of the Belgrade Fortress and the Old Town, through the post-war monument heritage and collaboration of the preservation services with universities, to the overviews of the publishing activities of the Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade and other institutions. The procedure of conservation and restoration of mural paintings in St. Michael’s Cathedral, Belgrade, is presented in detail for the first time.

Цена: 1200 динара
САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МАРКО ПОПОВИЋ, Капија цара Карла VI у Београду
ИГОР БОРОЗАН, Споменик Карађорђу – симболизам, театрализам и медијско прожимање
СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ, Палата Београдске задруге
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Експресионизам у београдској архитектури (1918–1941)
ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, План Емила Хопеа и Ота Шентала за Котеж Неимар
ОЛГА ЛАТИНЧИЋ, Константин Коста Главинић – прилози из Историјског архива Београда
СИМОНИДА РКАЛОВИЋ, Хотел „Astoria
САША МИХАЈЛОВ, Дом Савеза набављачких задруга државних службеника
БИЉАНА МИШИЋ, Музеј ваздухопловства у Београду
ВЛАДАНА ПУТНИК, Прилог проучавању развојних токова међуратне стамбене архитектуре Београда
МАРКО МАТЕЈИЋ, Прилог проучавању зграде Генералштаба архитекте Николе Добровића: концепт и искуство простора

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
МИОДРАГ А. ДАБИЖИЋ, Српски дом и школа у Земуну (1822-1907)

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
ЗВОНИМИР ЗЕКОВИЋ, Саборна црква у Београду – конзервација и рестаурација зидног сликарства
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Урбани дизајн, његова улога и значај у чувању и креирању амбијенталних целина

НАСЛЕЂЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКА НАСТАВА
МИРЈАНА РОТЕР БЛАГОЈЕВИЋ, МАРКО НИКОЛИЋ, Предлог ревитализације Уметничке ливнице „Скулптура“

ПРИКАЗИ
ИРИНА СУБОТИЋ, Приказ изложбе: Мултикултурни Београд – Споменичко наслеђе. Изложба о мултикултуралности и интеркултуралности као знамењу
САША МИХАЈЛОВ, Приказ књиге: Биљана Мишић Палата Савезног извршног већа у Новом Београду
ТИЈАНА БОРИЋ, Приказ књиге: Валентина Брдар Иво Куртовић
ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ, Један поглед на изложбу у Музеју примењене уметности-Београд 1918–1941. 

 

упутство за ауторе