Journal Heritage XIV

The fourteenth issue of the journal Heritage was published in December 2013. The cover features the building of the Cultural Heritage Preservation Institute of Belgrade -also the topic of the article ‘The Building Above the Southwest Rampart of the Belgrade Upper Town’, which  examines it for the first time.  The journal’s regular columns tackle various topics in Belgrade’s architectural past: the Vidin Gate and the Zindan Gate Complex; the first airport in Belgrade, i.e. the Old Airport; the Sokol Society buildings and stadiums; the city park in Zemun; the house of Jovan Ilić; etc. Researches can benefit from the discussion of the Belgrade oeuvre of the architect Nikolai Vasilyev and a part of the architect Viktor Lukomski’s biography. The Lost Heritage column preserves the memory of two lost cultural monuments. Reviews are also provided of the exhibition ‘The Door to Belgrade’ and the book ‘The Story of Belgrade’.

 

Цена: 1200 динара
САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МАРКО ПОПОВИЋ, Београдска Видин капија
МАРИНА ПАВЛОВИЋ, Комплекс Зиндан капије
ВЕРА ПАВЛОВИЋ ЛОНЧАРСКИ, МАРИНА НЕШКОВИЋ, Зграда над југозападним бедемом београдског Горњег града
ВЛАДАНА ПУТНИК, Соколски домови и стадиони у Београду
АЛЕКСАНДАР БОЖОВИЋ, Кућа архитекте Јована Илкића у Београду
БИЉАНА МИШИЋ, Хангар Старог аеродрома – сведочанство првог ваздушног пристаништа у Београду
АЛЕКСАНДАР ЈАХОНТОВ, МИЛАН ПРОСЕН, Стваралаштво архитекте Николаја Васиљевича Васиљева и његов београдски опус (мај 1921 – фебруар 1923)
ОЛГА ЛАТИНЧИЋ, ЈОВАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋ, Капије београдских кућа

ИСТРАЖИВАЊА
МИОДРАГ А. ДАБИЖИЋ, Прилог прошлости Градског парка у Земуну од седамдесетих година XIX века до 1914. године
ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, Емил Хопе и Ото Шентал: мало познат пројекат за Теразијску терасу
ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ, Виктор Викторович Лукомски – прилог за биографију

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Локална заједница у функцији очувања наслеђа – истраживање Господар Јованове улице
РАДЕ МРЉЕШ, Реконституција блока између улица Вишњићеве, Змаја од Ноћаја, Краља Петра и Господар Јованове

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
АНА СИБИНОВИЋ, Стара породична кућа Аћимовића у Прогару
АЛЕКСАНДРА ИЛИЈЕВСКИ, Прилог проучавању архитектуре и идеологије Моста витешког краља Александра Првог Ујединитеља у Београду

ПРИКАЗИ
ИРИНА СУБОТИЋ, Приказ: Врата Београда, Документарна изложба Завода за заштиту споменика културе града Београда
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Приказ књиге: Ксенија Ћирић, Приче о Београду
МИЛИЦА ГРОЗДАНИЋ, Приказ конференције: Индустријско наслеђе – проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације

упутство за ауторе