Journal Heritage XII

The twelfth issue of the journal Heritage was published in 2011. Its regular columns feature pieces looking at the architectural, urbanplanning-related, cultural, and social heritage of Belgrade; the legal aspects of the preservation of archaeological legacy; the storage and use of digital photographs as an important part of documenting cultural goods; and reviews of monographs, edited volumes, exhibitions, and specialist conferences. The cover features a valuable instance of the lost monument heritage, the Smiljanić House in Grocka, as well as an appeal and invitation to preserve the traditional secular, folk architecture.
Цена: 1200 динара

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МАРКО ПОПОВИЋ, Источно подграђе Београдске тврђаве – истраживања и обнове
ИГОР БОРОЗАН, Естетизирање, театрализација и национализација грађанства: прослава Београдског певачког друштва 1903.
МИОДРАГ ДАБИЖИЋ, Зграде српске школе и обележје о Јоакиму Вујићу
ЗЛАТА ВУКСАНОВИЋ МАЦУРА, Социјални станови Београда у првој половини 20. века
САША МИХАЈЛОВ, Настанак и развој индустријске зоне на десној обали Дунава у Београду од краја 19. до средине 20. века
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Новинарски дом – значајно остварење хрватских архитеката у Београду
ДОБРИВОЈЕ ЕРИЋ, Прва јавна термоелектрична централа у Београду
БИЉАНА МИШИЋ, Евангеличка црква – Битеф театар у Београду
ОЛГА ЛАТИНЧИЋ, Валериј Владимирович Сташевски (1882–?) у Београду
КСЕНИЈА ЋИРИЋ, Београдски опус словеначког архитекте Лудвига Томорија
ИВАНА ВЕСКОВИЋ, Парк пријатељства у Новом Београду

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
ЂИНА ВРЗИЋ, МИЛИЦА ГРОЗДАНИЋ, Приказ подручја Београдске тврђаве у историјским и урбанистичким плановима као прилог будућим процесима планирања
СНЕЖАНА НЕГОВАНОВИЋ, Дигитална фотографија у фото-документацији културно-историјског наслеђа
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, МИЛИЦА ГРОЗДАНИЋ, Упознавање са стратегијом управљања ризицима по културно наслеђе у случају катастрофа

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
НАДА ЖИВКОВИЋ, Грочанске куће – парадигма времена

ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА
МИРОСЛАВ МАТИЋ, Правни аспекти заштите археолошког наслеђа

ПРИКАЗИ
СРЂАН МАРКОВИЋ, АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Прилог истраживању руске уметности на Балкану: Виктор Ивановић Косик, „Русские краски на балканской палитре – Художественное творчество русских на Балканах (конец XIX – начало XXI века)“
МИЛАН ПРОСЕН, Приказ изложбе „Стари Генералштаб“
МИЛАН ПРОСЕН, Међународни научни симпозијум „Простори памћења: архитектура, баштина, уметност“
ВЛАДАНА ПУТНИК, Вања Панић, „Милан Злоковић: афирмација модернизма“
МИРЈАНА РОТЕР БЛАГОЈЕВИЋ, АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ, ИРЕНА КУЛЕТИН ЋУЛАФИЋ, МАРКО НИКОЛИЋ, СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКОВИЋ, Градитељи. Приказ изложбе радова студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду и серије предавања о градитељима новијег доба
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Зборник радова „Очување градитељског наслеђа – стварно и могуће“