Journal Heritage X

The 10th anniversary issue of the journal Heritagecame out in 2009. The cover featured the State Printing House Building as a creation of one of the most important 20th-century Serbian architects, Dragiša Brašovan. The regular journal columns presented the latest research into the archaeological and architectural legacy of Belgrade, withstudies focusing on the urban memory of the capital: the planting of the Takovo Bush sapling;the Topovskešupetransitional camp as the place of suffering; and the aspects of the preservation of the architectural legacy in the context of urban planning. The anniversary issue letter from the editorial board looked at the results of the published studies and provided a bibliography for the first ten issues.
Цена: 1200 динара

 

 

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ, Престоничка урбана меморија и флексибилна национална географија: сађење младице Таковског грма у београдском дворском парку
ГОРАН ПОЛОВИНА, Транзитивни обликовни концепти на примерима архитектуре Београда
МАРКО ПОПОВИЋ, Сава капија Београдске тврђаве
МИОДРАГ ДАБИЖИЋ, Кућа Грчког образовног братства – посластичара Абијана
МИЛИЦА ЦЕРАНИЋ, О архитектури палате Министарства правде на Теразијама и њеним неимарским узорима
АЛЕКСАНДАР БОЖОВИЋ, Кућа Марка Стојановића, Париска 15 у Београду
НЕНАД ЖАРКОВИЋ, Пролазни логор Топовске шупе
ДРАГАНА МЕЦАНОВ, Архитектонски конкурси на Новом Београду од 1947. до 1970. године
МАРЕ ЈАНАКОВА ГРУЈИЋ, Зграда Војногеографског института у Београду
МИЛАН ПОПАДИЋ, Архитектура Музеја савремене уметности у Београду
ВАЛЕНТИНА БРДАР, Београдски опус архитекте Иве Куртовића

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Интерполације у београдској новијој архитектури. Неомодернистичка ауторска интерполација у Таковској улици (2003–2008)
ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ-СИМИЋ, Прва варошка болница у Београду – прошлост, садашњост и будућност

ИСТРАЖИВАЊА
ЗОРАН СИМИЋ, НЕЛА МИЋОВИЋ, Резултати заштитних археолошких истраживања простора у блоку између улица Цинцар Јанка и Узун Миркове

ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Видови дистанцирања од појава током њиховог тумачења у архитектонској историографији
СВЕТЛАНА ДИМИТРИЈЕВИЋ-МАРКОВИЋ, Аспекти заштите архитектонског наслеђа у контексту планирања

ПРИКАЗИ
ТИЈАНА БОРИЋ, Приказ књиге: Катарина Митровић, „Топчидер – двор кнеза Милоша Обреновића“

IN MEMORIAM
МАРИНА НЕШКОВИЋ, Мила Вујичић-Вуловић (1927-2008)
ВЕРА ПАВЛОВИЋ ЛОНЧАРСКИ, Момчило Мома Митровић (Шабац, 2.9.1925 – Београд, 2.6.2009)

БИБЛИОГРАФИЈА НАСЛЕЂА I-X

 /strong