Journal Heritage VIII

The main topic of the eighth issue of the journal Heritage is the post-war architecture of Belgrade – defining, redefining, and evaluating it, as well as providing a new reading for it. It was published in October 2007.

 
Цена: 1200 динара

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МАРКО ПОПОВИЋ, Кула Небојша са делом Приобалног бедема и Воденом капијом II
МАРИНА ПАВЛОВИЋ, Степенишна комуникација у рову савске падине на Београдској тврђави
СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ, Зграда Класне лутрије
ВЕРА ПАВЛОВИЋ ЛОНЧАРСКИ, Кућа Бете и Ристе Вукановић
АЛЕКСАНДРА ДАБИЖИЋ, Модернистичка целина Земуна
МИЛИЦА ЦЕРАНИЋ, Делатност архитекте Андреја Васиљевића Папкова у Београду (1929-1951)
СИМОНИДА РКАЛОВИЋ, Хотел „Праг“
МИЛАН ПРОСЕН, O Соцреализму у архитектури и његовој појави у Србији
САША МИХАЈЛОВ, Летња позорница у Топчидеру
БИЉАНА МИШИЋ, Палата Савезног извршног већа у Новом Београду
ДРАГАНА МЕЦАНОВ, Могућности (ре)дефинисања и предлог периодизације градитељског наслеђа послератне модерне изградње стамбене архитектуре Београда (од 1947-1967. године)
НАДА ЖИВКОВИЋ, Топчидерско гробље
МИОДРАГ ДАБИЖИЋ, Земунско гробље на брду Гардош (II)

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
МИРЈАНА ЏЕЛЕБЏИЋ, Заштита и ревитализација градитељског наслеђа 20. века на простору приобаља Београдске тврђаве
НЕДА КНЕЖЕВИЋ, Ревитализација термоелектране Снага и светлост у Београду

ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Улога идеологије у новијој архитектури и њена схватања у историографији

ПРИКАЗИ
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Три мултимедијална прилога о архитектури
АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ, МИРЈАНА РОТЕР-БЛАГОЈЕВИЋ «Стамбена архитектура Београда у 19. и почетком 20. века»
МИЛАН ПРОСЕН, Маре Јанакова Грујић «Архитекта Драгутин Маслаћ (1875-1937) »
ЈАСМИНА ЋИРИЋ, Љ.Крстић-Поповац «Сребрнине из збирки и легата Музеја града Београда од 18. до 20. века»
ВЕРА ПАВЛОВИЋ ЛОНЧАРСКИ, НАДА  ЖИВКОВИЋ «Исконска хармонија, Народно градитељство општине Сопот»
НАЂА КУРТОВИЋ – ФОЛИЋ, МИРЈАНА РОТЕР-БЛАГОЈЕВИЋ, АНА НИКЕЗИЋ, РЕНАТА ЈАДРЕШАНИН – МИЛИЋ, МАРКО НИКОЛИЋ, ДРАГАНА ЋОРОВИЋ, Пројекат ревитализације Ташмајдана

IN MEMORIAM
НАЂА КУРТОВИЋ -ФОЛИЋ, Академик Иван Антић (1923-2005)