Journal Heritage VII

The seventh issue of the journal Heritage was published in October 2006. With Sahat-kula (The Clock Tower) on the cover, this issue retained the design introduced in the previousissue. Original contributions, relating primarily to the inter-war architecture, shed light on the questions of preservation, conservation, and restoration of the cultural heritage of Belgrade, and examine the oeuvre of both better- and lesser-known Belgrade’s architects.
Цена: 900 динара

САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКО НАСЛЕЂЕ
МАРКО ПОПОВИЋ, Комплекс Сахат капије
ИВАН КЛЕУТ, Историја и архитектура Железничке станице у Београду
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Aмбасадa Краљевине Италије у Београду
БОЈАНА ИБРАЈТЕР-ГАЗИБАРА, Архитектура зграде Техничког факултета у Београду
АЛЕКСАНДАР ИГЊАТОВИЋ, Дом Удружења југословенских инжењера и архитеката у Београду
МИЛИЦА ЦЕРАНИЋ, Кућа Никодија и Марике Богдановић на Врачару
БИЉАНА МИШИЋ, Београдски сајам
МАРЕ ЈАНАКОВА-ГРУЈИЋ, Београдски опус архитекте Стевана Тоболара (1888–1943)
МИЛАН ПРОСЕН, Градитељски опус архитекте Александра Ђорђевића (1890–1952)

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
СВЕТИСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ, Ревитализација Старог сајмишта Београда

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
СИМОНИДА РКАЛОВИЋ, Хотел «Пошта» –

ПРИКАЗИ
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Слободан Гиша Богуновић, Архитектонска енциклопедија Београда XIX i XX века
МАРТА ВУКОТИЋ-ЛАЗАР, изложба: Архитекта Григорије Самојлов