Journal Heritage VI

The sixth issue of the specialist scientific journalHeritagewas published just before the Belgrade Book Fair, in late October 2005. Its cover featuring a photograph of the National Theatre in Belgrade and a recognizable yet modernized design, the new journalissue brought pieces by numerous authors looking at various issues relating to cultural heritage.

 

Цена: 800 динара
САДРЖАЈ

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА
МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ, Народно позориште у Београду – храм патриотске религије
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЂ, У трагању за узорима Дома Народне скупштине
ВУК ШТРБАЦ, Историцизам или пастиш
ТАЊА ДАМЉАНОВИЋ, Два храма за две конфесије: трагање за модерно-византијским
БИЉАНА МИШИЋ, Ефемерни спектакл – проглашење Краљевине Србије 1882
ВЕРА ПАВЛОВИЋ-ЛОНЧАРСКИ, Мали пијац на Сави крајем XIX и почетком XX века
ИВАН КЛЕУТ, О архитектури палидулске основне школе
СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ, Дом Врачарске штедионице
МИЛАН ПРОСЕН, О раду београдског архитекте Јована Бјеловића
МИЛИЦА ЦЕРАНИЋ, Историја и архитектура палате »Албанија« у Београду
ВЕСНА БАНКОВИЋ, Нова зграда Министарства грађевина Краљевине Југославије
ХРАНИСЛАВ МИЛАНОВИЋ, Парк Мањеж
АЛЕКСАНДРА ДАБИЖИЋ, Прилог проучавању тргова у старом језгру Земуна

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
ПЕТЕР КРЕЧИЋ, Црква св. Антуна Падованског у Београду – оцена заштите споменика и смернице обнове

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
МАРКО ПОПОВИЋ, Трагови једне београдске некрополе 17. века
ТИЈАНА БОРИЋ, О историји и архитектури Теразијске фонтане
ЖОРЖ ПОПОВИЋ, Судбина виле Боторић с почетка XX века

ПОГЛЕДИ И МИШЉЕЊА
АЛЕКСАНДРА ФУЛГОСИ, Вођење документације о културним добрима у светлу актуелних европских трендова

НАСЛЕЂЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКА НАСТАВА
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА. АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ, ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, Пројекат ревитализације просторне културно-историјске целине Топчидер

ПРИКАЗИ
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Поглед на протекли век српске архитектуре
(Приказ књиге: Mилош Р. Перовић, Историја српске архитектуре XX века. Од историцизма до другог модернизма, Београд 2003)