Journal Heritage IV

Heritage, Vol. 4, was published in 2002. The cover, designed by the architect Zoran Jakovljević, features the National Assembly Building, which is also the topic of the first two texts in this issue and the vignettes. For the latter, details were selected from the project documentation on the finishing works in the construction of this building between 1935 and 1936.

 

Цена: 700 динара

САДРЖАЈ:

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА
МАРКО ПОПОВИЋ, Зграда Народне скупштине – правци истраживања и принципи обнове
ВЕРА ГРУЈИЋ, Нереализована фасадна скулптура на Дому Народне скупштине
МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ, Мит о националном хероју спаситељу и подизање споменика кнезу Михаилу М. Обреновићу III
ЈЕЛЕНА ТОДОРОВИЋ, Заставе илирско-распијанске регименте у контексту ефемерног спектакла
ИВАНА КОВАЧИЋ, Прилог познавању архитектонског опуса М. Борисављевића – породична кућа и вила
БРАНИСЛАВ ВУЧКОВИЋ, Чукур чесма – како је настао данашњи споменик
ЖАРКО ВУЈОШЕВИЋ, Kunst – und Denkmalschutz у окупираном Београду

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
МИЛА ВУЛОВИЋ, Осврт на проблеме обнове цркве Св. Николе манастира Павловац
ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ, Улица Кнеза Милоша у Обреновцу – чаршија из XIX века
АЛЕКСАНДРА ДАБИЖИЋ, Стање заштите просторне културно – историјске целине Старо језгро Земуна и методи урбане обнове просторних целина
АДРИЈАНА ШКОРИЋ, Реконструкција северне фасаде Српског дома у Сремској Митровици

ИСКУСТВА
ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ, Реконструкција градова – мит и стварност

ПРИКАЗИ
ЉУБИНКО М. ДРАГИЋЕВИЋ, Богатство садржаја Србиновићевих мозаика у крушевачком храму уметности
СВЕТИСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ, Осврт на књигу Јована Секулића «Путевима заштите споменика културе»
ЈОВАН СЕКУЛИЋ, Поводом најновије књиге Владимира Бргуљана «Извори споменичког права у Југославији»