Journal Heritage III

The third issue of the journalHeritage was published in 2001. The cover, designed by the editor, architect Zoran Jakovljević, featured details of the Cathedral of St. Michael the Archangel in Belgrade. This issue’s vignettes present details of the decorative finishes on windows, selected from the conservation projects of restoration and conservation of Belgrade’s façades.
Цена: 700 динара
САДРЖАЈ:

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА
МАРКО ПОПОВИЋ, Краљ капија Београдске тврђаве
МИРОСЛАВ ТИМОТИЈЕВИЋ, Херој пера као путник: типолошка генеза јавних и националних споменика и Валдецова скулптура Доситеја Обрадовића
СВЕТЛАНА В. НЕДИЋ, О неким питањима изворне архитектуре Новог двора
МИОДРАГ ЈОВАНОВИЋ, Француски архитект Експер и «ар деко» у Београду
ГОРДАНА ГОРДИЋ, МАРКО ПОПОВИЋ, Дом Народне скупштине
МИЛАН ПРОСЕН, Прилог проучавању београдског опуса Григорија И. Самојлова
ДУШИЦА ЖИВАНОВИЋ, Прилог проучавању историје и архитектуре зграде Контролног одељења Министарства пошта, телеграфа и телефона у Београду
НАДА  ЖИВКОВИЋ, Сеоска гробља и појединачни надгробни споменици на београдском подручју

КОЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
МИЛА ВУЛОВИЋ, Сажета ретроспектива конзерваторско-рестаураторских активности на простору Београдске тврђаве
ПРЕДРАГ МИШИЋ, Ревитализација простора Сахат капије
ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ, Фасаде Саборне цркве у Београду
АЛЕКСАНДАР МАЛИЋ, ЂОРЂЕ МАРИНКОВИЋ, Санација конструкције лукова Саборне црква у Београду
ВЕСНА МАТОВИЋ, ДРАГАН МИЛОВАНОВИЋ, Стање пешчара у фасади цркве Св. Марка
АЛЕКСАНДРА М. ДАБИЖИЋ, Рурална архитектура Старог језгра Земуна

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА
МИЛА ЈЕФТОВИЋ, Споменик Карађорђу Пашка Вучетића
МАРКО ПОПОВИЋ, Окружни суд и VII пуковска окружна команда у Београду
БОЈАН БОЈАНИЋ, Кућа Драге Митричевић у Улици краља Милана бр. 5

ПРИЛОЗИ
ВЛАДИМИР БЕЛОУСОВ, Наслеђе као огледало светске историје
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Значај заоставштина архитеката за историографију српског градитељства и службу заштите
БОРИСЛАВ СТОЈКОВ, Културно наслеђе као интегришући фактор Европе
ДРАГАН МИЛУНОВИЋ, Кратак теоријски увод у правну заштиту културних добара

IN MEMORIAM
БРАНА МИЛЕНКОВИЋ, Похвала руци
ЉИЉАНА МИЛЕТИЋ-АБРАМОВИЋ, Алексеј Бркић (1922-1999)