Journal Heritage I


The first issue of the journalHeritage came out in 1997, led by the editor, architect Zoran Jakovljević, who created the visual identity of the journaland authored the idea for the cover– the drawing of the building before and after restoration. This issue features vignettes on the projects of restoration and reconstruction of the Secession-style façades from the documentation of the Cultural Heritage Preservation Institute of the City of Belgrade.
САДРЖАЈ:

СПОМЕНИЧКА БАШТИНА
ЈОВАН СЕКУЛИЋ, Кумановска бр.5
МАРКО ПОПОВИЋ, Остаци античког Сингидунума у урбаном језгру савременог града
ГОРДАНА ГОРДИЋ, Знамените грађевине Београда XIX века
МИРЈАНА ПОПОВИЋ, Стари Београд – Сегмент Савске вароши
АЛЕКСАНДРА М. ДАБИЖИЋ, Старо језгро Земуна – Блок између улица Главне, Господске, Трга победе и Прерадовићеве у просторној културно-историјског целини
СВЕТЛАНА НЕДИЋ, Прилог проучавању куће свештеника Михаила М. Поповића у Курсулиној улици број 35
ВЕРА ПАВЛОВИЋ – ЛОНЧАРСКИ, Прилог проучавању куће Димитрија Крсмановића
АЛЕКСАНДАР КАДИЈЕВИЋ, Прилог проучавању архитектуре црквеСв. Марка на београдском Ташмајдану

КОЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП
МИЛА ВУЛОВИЋ, Конзерваторски приступ обнови горњоградских бедема београдског града
ЗОРАН ЈАКОВЉЕВИЋ, Два примера рестаурације фасада
СВЕТЛАНА ИВАНЧЕВИЋ, Комплекс Министарства просвете, могућност ревитализације

ИЗГУБЉЕНА БАШТИНА- ИДЕЈЕ И ТРАГАЊА
МИХАЈЛО МИТРОВИЋ, Урбана ремисија
СВЕТИСЛАВ ВУЧЕНОВИЋ, Приступ градитељској синтези на Косанчићевом венцу
МИЛОЈКО ГОРДИЋ, „Сала мира“ у Београду
РАДОЈКА БОЖОВИЋ – ЛОПИЧИЋ, Реституција „Сале мира“

КРИТИЧКИ ОСВРТ
БОРИСЛАВ СТОЈКОВ, Амбијент као тема обнове Београда
АЛЕКСЕЈ БРКИЋ, Невесела судбина града

ПРИЛОЗИ
МАРКО ПОПОВИЋ, Кућа у улици Цара Душана 10
СРЕЋКО СТЕФАНОВИЋ, Силикони
Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови изведени у 1996. години