Захтев за издавање Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите (за постављање средства за оглашавање)

Преузми

Преузми пример графичког приказа

Документа потребна за подношење захтева:

Правни основ – власнички лист, оверени уговор са Скупштином станара ( Саветом зграде ) оверен у суду, оверени уговор о купопродаји, уговор о закупу са саглашношћу закуподавца.
Графички приказ предлога диспозиције и облика рекламе и одредница у висинском смислу у односу на етаже и фасадне елементе зграде, у размери 1:100 или 1:50

НАПОМЕНА:
Рок за издавање Решења и сагласности је у законом прописаном року.

Сагласност се наплаћује једнократно по Ценовнику Завода.