Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

Дом штампе у Београду утврђен за културно добро

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Зграда „Прогреса“ утврђена за културно добро

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Вила Штерић утврђена за културно добро

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Завршена реконструкција и рестаурација Великог степеништа Савског шеталишта на Београдској тврђави

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -