Основна делатност Завода је заштита споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места на подручју града Београда.

„БеоГрадска КулТура – Бео Кул Градска Тура“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

предавање „Меморијали Првог светског рата на територији града Београда“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Изложба Меморијали Првог светског рата на територији Београда

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Пројекат „Наслеђе за децу“ на Школском сајму културе „Тржница идеја“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Пројекат „Наслеђе за децу“ – предавање и радионица у ОШ „20. октобар“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Каталог непокретних културних добара

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -