Правни основ деловања

Делатност Завода регулисана је следећим законима:

Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/11, 99/11);
Закон о делатностима од општег интреса у области културе („Сл. гласник РС“ бр. 42/92);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 43/03)
Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005, 83/2014);
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 9/2002, 87/2002, 142/2014, 68 i 103/2015, 99/2016);
Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 39/2002, 43/2003, 55/2004, 124/2012, 14 i 68/2015);
Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 125/2003, 12/2006).

У свом раду спроводимо и Конвенцију о заштити архитектонског наслеђа Европе (Гранада 1985)