Оливера Вучковић

Оливера Вучковић

Директор

Година и место рођења: 1969, Београд

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Београду, дипломирани историчар

 Радно искуство:

април 2017 – новембар 2018. вршилац дужности директора Завода за заштиту споменика културе града Београда;

2002–2017. запослена у Јавном предузећу за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђаваˮ / ЈП „Београдска тврђаваˮ, на пословима сарадника за програмску делатност, руководиоца Одељења за продукцију уметничке делатности и руководиоца Службе за програмску делатност;

2004–2012. члан Надзорног и Управног одбора ЈП „Београдска тврђаваˮ;

1994–1995. професор разредне наставе за предмет историја;

Радне активности:

 • руководилац пројеката ЈП „Београдска тврђаваˮ у области заштите културних добара;
 • истраживање и прикупљање података и информација у области заштите културних добара;
 • аутор и руководилац Пројекта обележавања објеката и споменика на Београдској тврђави и парку Калемегдан;
 • руководилац тима ЈП „Београдска тврђаваˮ за израду Пројекта ревитализације Ташмајданске пећине;
 • реализатор презентација културно историјског и споменичког наслеђа у оквиру археолошко-историјских тура на Београдској тврђави и парку Калемегдан;
 • организатор преко 120 изложби из области ликовне уметности, мултимедија и изложби у области културног наслеђа;
 • аутор великог броја изложби из области културно историјског и природног наслеђа;
 • аутор изложбе „Дунав – уметник, путник, сведокˮ у Културном центру Србије у Паризу, 2015. године и Европском парламенту у Бриселу, 2016. године;
 • учесник у раду Сeкциja тврђaвa и oстaтaкa утврђeних грaдoвa у Србиjи;
 • члан организационог одбора манифестације Дани Београда и Дани европске баштине;
 • аутор и организатор програма у оквиру манифестација: Ноћ музеја, Дани Београда и Дани европске баштине;
 • аутор текстова у јавним медијима и каталозима;
 • аутор текста за публикацију „Београдска тврђава и градско пољеˮ и текстова за веб-сајт ЈП „Београдска тврђаваˮ;
 • аутор и организатор едукативних програма и радионица за децу;
 • аутор и организатор програма у оквиру пројеката рада са децом ометеном у развоју;
 • реализатор манифестација и програма  у сарадњи са амбасадама у Србији;
 • аутор и реализатор програма са факултетима универзитета у Београду и Новом Саду (Факултет ликовних уметности, Факултет примењених уметности, Архитектонски факултет)
 • вођа тима ЈП „Београдска тврђаваˮ који је добио Сребрну медаљу Универзитета уметности у Београду за значајан и креативан допринос развоју Факултета примењених уметности у Београду;
 • учесник и предавач на радионицама из области заштите културних добара и едукације;
 • водитељ и модератор програма и манифестација из области културе.