Оливера Вучковић

в. д. директора

Година и место рођења: 1969, Београд

Образовање: Филозофски факултет Универзитета у Београду, дипломирани историчар

Радно искуство:

1994–1995.  радила као професор разредне наставе за предмет историја;
2002–2017. радила у Јавном предузећу за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Београдска тврђаваˮ / ЈП „Београдска тврђаваˮ, на пословима сарадника за програмску делатност, руководиоца Одељења за продукцију уметничке делатности и руководиоца Службе за програмску делатност;
2004–2012. била члан Надзорног и Управног одбора ЈП „Београдска тврђаваˮ у неколико мандата;

Радне активности:

 • истраживање и прикупљање података и информација у области заштите културних добара;
 • руководилац пројеката ЈП „Београдска тврђаваˮ у области заштите културних добара (Реконструкције и ревитализације Сахат капије, Пројекат израде пешачке пасареле на Београдској тврђави, Пројекат Великих степеница);
 • аутор и вођа Пројекта обележавања споменика на Београдској тврђави и парку Калемегдан;
 • руководилац тима ЈП „Београдска тврђаваˮ за израду Пројекта ревитализације Ташмајданске пећине;
 • презентација културноисторијског и споменичког наслеђа у оквиру археолошко-историјских тура на Београдској тврђави и парку Калемегдан;
 • организатор преко 120 изложби из области визуелне савремене уметности, мултимедија и изложби у области културног наслеђа;
 • аутор више од 10 изложби из области културноисторијског и природног наслеђа;
 • аутор изложбе „Дунав – уметник, путник, сведокˮ у Културном центру Србије у Паризу, 2015. године и Европском парламенту у Бриселу, 2016. године;
 • учесник у раду Сeкциja тврђaвa и oстaтaкa утврђeних грaдoвa у Србиjи;
 • члан организационог одбора манифестације Дани Београда и Дани европске баштине;
 • аутор и организатор програма у оквиру манифестација: Ноћ музеја, Дани Београда и Дани европске баштине;
 • аутор текстова у јавним медијима и каталозима;
 • аутор текста за публикацију „Београдска тврђава и градско пољеˮ и текстова за веб-сајт ЈП „Београдска тврђаваˮ;
 • аутор и организатор едукативних програма и радионица за децу;
 • аутор и организатор програма у оквиру пројеката рада са децом ометеном у развоју;
 • реализатор манифестација и програма  у сарадњи са амбасадама у Србији;
 • аутор и реализатор програма са факултетима универзитета у Београду и Новом Саду (Факултетом ликовних уметности, Факултет примењених уметности, Архитектонски факултет);
 • вођа тима ЈП „Београдска тврђаваˮ који је добио Сребрну медаљу Универзитета уметности у Београду за значајан и креативан допринос развоју Факултета примењених уметности у Београду;
 • учесник и предавач на радионицама из области заштите културних добара и едукације;
 • водитељ и модератор програма и манифестација из области културе.