Звездара

Непокретна културна добра на територији општине „ЗВЕЗДАРА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Ново гробље, Рузвелтова 50, Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87; Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Антички Сингидунум, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула,Звездара, (Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • Трамвајски депо, Булевар краља Александра 142

Објекти сакралне архитектуре

 • Капела Св. Николе на Новом гробљу
 • Црква Св. Лазара, XXI дивизије 33
 • Црква Св. пророка Илије у Миријеву

Јавни споменици и спомен обележја

 • Костурница бранилаца Београда, Ново гробље
 • Пашина чесма,  Живка Давидовића испред броја 79
 • Трећепозивачка чесма, Димитрија Туцовића наспрам број 164

Целине

 • Подручје уз Булевар краља Александра мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).