Звездара

Непокретна културна добра на територији општине „ЗВЕЗДАРА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

  • Ново гробље, Рузвелтова 50, Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87; Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

  • Антички Сингидунум, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула,Звездара, (Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Градитељски објекти

  • Црква Светог Лазара, XXI дивизије 33
  • Црква Светог Пророка Илије у Миријеву

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

 

  • Подручје уз Булевар краља Александра, општине Стари град, Врачар, Палилула, Звездара мапа пдф

Граница: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до Хаџи Ђерине, Хаџи Ђерина, Патријаха Гаврила, Кичевска, Баба Вишњина до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).

 

Споменици и спомен обележја посвећени значајним догађајима и личностима

  • Пашина чесма, Живка Давидовића испред броја 79
  • Трећепозивачка чесма, Димитрија Туцовића наспрам броја 164