Земун

Непокретна културна добра на територији општине „ЗЕМУН“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Ичкова кућа, Угао Бежанијске 18 и Светосавске 23, (Решење Завода бр. 753/4 од 31.12.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Кућа породице Карамата, Караматина 17, (Решење Републичког завода бр. 929 од 21.12.1950); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Кућа у којој се родио Димитрије Давидовић, Главна 6, (Решење Завода за заштиту споменика културе АПВ бр. 218 од 27.2.1951); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Ливница „Пантелић“,Гајева 15, (Решење Завода бр. 84/2 од 20.10.1971); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

 • Шанчине – Сакуле у Угриновцима
 • Комплекс локалитета на десној обали Дунава, узводно од Земуна на делу од Говеђег Брода до Капеле

 

Градитељски објекти

 • Вила Светозара Мићовића, Прегревица 50
 • Кафана „Бели медвед“ у Земуну, Василија Василијевића 10
 • Фабрика „Телеоптик“, Цара Душана 139
 • Кућа инжењера Јована Петровића, Др Недељка Ерцеговца 27
 • Црква Блажене Деве Марије у Земуну, Велики трг
 • Кућа Росандић, Старца Вујадина 5, Капетана Радича Петровића 1
 • Зграда индустријалца Драгана Томљеновића, Старца Вујадина 1, 22. октобра 7-11
 • Вила  Мозер, Мозерова 7

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

Границе: 22. октобра, Карађорђев трг, Карађорђева, Николаја Островског, Авијатичарски трг