Врачар

Непокретна културна добра на територији општине „ВРАЧАР“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 

Споменици културе

 

Знаменита места

КУЛТУРНА ДОБРА

 

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Антички Сингидунум, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара, (Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • Природњачки музеј, Његошева 51
 • Зграда у Ресавској улици број 18
 • Кућа Јосифа Шојата, Краља Милутина 33
 • Основна школа „Краљ Петар II Карађорђевић“, Марулићева 8
 • Дом Удружења југословенских инжењера и архитеката, Кнеза Милоша 7
 • Зграда аутосервиса „Фиат“, Булевар Ослобођења 61, Рудничка 1
 • Палата Београд, Масарикова 5, Краља Милана 38
 • Зграда у Кнеза Милоша бр. 19

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Светог Саве, Крушедолска 20

Јавни споменици и спомен обележја

 • Споменик Карађорђу, Врачарски плато

Целине

 • Врачар мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Пастерова, Булевар ослобођења, Крушедолска, Катанићева, Макензијева, Баба Вишњина до Крунске (изузимајући припадајуће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), Ресавска, Пастерова.
 • Котеж Неимар мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Небојшина, Јужни булевар, Максима Горког, затим обухвата припадајуће катастарске парцеле  непарне стране улице Интернационалних бригада до Браничевске, Браничевска, Скерлићева.
 • Крунска улица мапа – пдф
  Граница целине обухвата следећи простор: Крунска, од Кнеза Милоша до раскрснице Милешевске и улице Максима Горког, са припадајућим катастарским парцелама парне и непарне стране.
 • Подручје уз Булевар краља Александра мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).
 • Подручје уз Улицу кнеза Милоша мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Дринска, Кнеза Милоша обухватајући катастарску парцелу 1485/1 КО Савски венац споменика културе у Кнеза Милоша 101, Дурмиторска, Ресавска до Крунске (изузимајући припадајауће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), обухвата припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, Кнеза Милоша, Андрићев венац, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Дринска.