Врачар

Непокретна културна добра на територији општине „ВРАЧАР“
VRACAR za web

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

 

Споменици културе

 

Знаменита места

КУЛТУРНА ДОБРА

 

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Антички Сингидунум, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара, (Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитет с историјским садржајем

 1. Светосавски плато мапа пдф

Граница: Булевар ослобођења, Крушедолска, Катанићева, Боре Станковића, Скерлићева, Небојшина

 

Градитељски објекти

 • Природњачки музеј, Његошева 51
 • Зграда у Ресавској улици број 18
 • Кућа Јосифа Шојата, Краља Милутина 33
 • Основна школа „Краљ Петар II Карађорђевић“, Марулићева 8
 • Палата „Београд“, Масарикова 5, Краља Милана 38
 • Зграда у Кнеза Милоша бр. 19
 • Црква Светог Саве, Крушедолска 20
 • Кућа у Ламартиновој бр. 47

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

Граница: Краља Милана, Макензијева, границом катастарске парцеле хотела „Славија“ обухватајући катастарску парцелу хотела, улицом Светог Саве обухватајаући припадајуће катастарске парцеле парне стране улице Светог Саве, Охридска обухватајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице, Булевар ослобођења, Крушедолска, Катанићева, Макензијева, Баба Вишњина до Крунске (изузимајући припадајуће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина) до Кнегиње Зорке, Кнегиње Зорке, Његошева, Смиљанићева до Крунске (изузимајући припадајуће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), Ресавска до Краља Милана.

Граница: Небојшина, Скерлићева, Браничевска, припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Интернационалних бригада до Максима Горког, Максима Горког до Улице Ђорђа Вајферта, обухватајући припадајуће парцеле парне стране Улице Ђорђа Вајферта до Небојшине.

Граница: Крунска улица са припадајућим парцелама парне и непарне стране од Улице кнеза Милоша, изузимајући објекте на углу са Улицом кнеза Милоша, до угла са Улицом баба Вишњином, обухватајући и зелену парковску површину између Крунске и Кичевске.

 • Подручје уз Булевар краља Александра, општине Стари град, Врачар, Палилула, Звездара  мапа пдф

Граница: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до Хаџи Ђерине, Хаџи Ђерина, Патријаха Гаврила, Кичевска, Баба Вишњина до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).

 • Подручје уз Улицу кнеза Милоша, општине Савски венац, Стари град, Врачар мапа пдф

Граница: Дурмиторска, парцела споменика културе Докторова кула кат. парц. бр. 1482/1, Вишеградска, Ресавска до Крунске (изузимајући припадајауће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), обухвата припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, Кнеза Милоша, Андрићев венац, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Дурмиторска.

Граница: Његошева, Кнегиње Зорке, Крунска и Смиљанићева, изузев три кат. парц. бр. 520, 521 и 522 КО Врачар које својим фронтовима излазе на Крунску улицу и припадају амбијенту те улице.

Граница: простор између улица Каленићеве (парна страна), Милешевске (парна страна) до Војводе Драгомира, Новопазарске (непарна страна) до Максима Горког (непарна страна) до укрштања са Каленићевом.