Вождовац

Непокретна културна добра на територији општине „ВОЖДОВАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

  • Споменик Незнаном јунаку, Авала, Бели Поток, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 23/84), Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 47/87)
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Знаменита места

Археолошка налазишта

  • Чаршија, Рипањ, (Решење Завода бр. 230/5 од 27.110.1965.)
  • Усек, Бањица, (Решење Завода бр. 124/1 од 7.2.1964.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитет с историјским садржајем

  • Логор Топовске шупе, Табановачка бб

 

Градитељски објекти

  • Црква Свете Марије Магдалене у Белом Потоку
  • Црква Светих цара Константина и царице Јелене, Војводе Степе 136
  • Црква Свете Тројице у Кумодражу
  • Стара механа у Кумодражу, Војводе Степе 522
  • Стара кућа породице Протић у Рипњу, Ерачка 9