Сурчин

Непокретна културна добра на територији општине „СУРЧИН“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

  • Манастир Фенек, Јаково, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 842/50 од 22.9.1950; Решење Завода бр. 914/1 од 20.10.1971); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

знаменита места

  • Бојчинска шума, Прогар, (Решење Завода бр. 427/3 од 30.6.1964); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

  • Тврдењава у Добановцима
  • Мачкаловица у Бечмену

 

Градитељски објекти

  • Котобања породице Вукасовић у Петровчићу, Душана Вукасовића 17
  • Котобања породице Ковачевић у Сурчину, Обилићев венац 18

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

  • Заштићена околина културног добра од великог значаја – Манастира Фенек
    мапа пдф

Граница заштићене околине дефинисана је припадајућим парцелама од главног прилазног пута с лева на десно 2611, 2589, 2595, 2585, 2586, 2511 (део), јужном границом парцеле 2371 до пута 2556 даље наставља парцелама 2360 и 2344 до главног прилазног пута.