Стари Град

Непокретна културна добра на територији општине СТАРИ ГРАД

STARI GRAD za web

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА
 • Београдска тврђава, (Одлукa Одељења за заштиту и научно проучавање споменика културе при Уметничком музеју бр.1108 од 2.12.1946; Решење Завода бр. 290/4 од 31.5.1965); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Доситејев лицеј, Господар Јевремова 21, (Одлука одељења за заштиту споменика културе при Уметничком музеју бр. 675 од 10.8.1946); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Капетан Мишино здање, Студентски трг 1, (Одлука Уметничког музеја бр. 1108 од 2.12.1946; Решење Завода бр. 1207/1 од 4.11.1974); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8, (Одлука Одељења за заштиту споменика култруре при Уметничком музеју бр.738 од 5.9.1946); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Саборна црква, Кнеза Симе Марковића 3, (Решење Завода бр.285/1 од 25.3.1968); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Бајракли џамија, Господар Јевремова 11, (Одлука Уметничког музеја бр. 1108 од 2.12.1946); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Божићева кућа, Господар Јевремова 19, (Одлука Одељења за заштиту и научно проучавање споменика културе при музеју СРС бр. 1108 од 2.12.1946); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Дом Јеврема Грујића, Светогорска 17, (Решење Завода бр. 42/1 од 13.02.1961); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Дом Јована Цвијића, Јелене Ћетковић 5, (Решење Завода бр. 45/2 од 4.2.1963); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл.гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Крсмановићева кућа на Теразијама, Теразије 34, (Решење Завода бр.150/4 од 17.3.1964); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Народна банка, Краља Петра 12, (Решење Завода бр. 243/7 од 18.5.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Народни музеј, Трг Републике 1, (Решење Завода бр. 33/4 од 30.6.1964), Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Палата „Атина“, Теразије 28, (Решење Завода бр. 587/2 од 28.6.1968); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Прва варошка болница, Џорџа Вашингтона 19, (Решење Завода бр. 116/13 од 29.6.1964); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Реалка, Узун Миркова 14, (Решење Завода бр. 521/11 од 3.8.1964); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Споменик кнезу Михаилу, Трг Републике, (Решење Завода бр. 3/16 од 12.3.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Споменик захвалности Француској, Велики Калемегдан, (Решење Завода бр. 3/12 од 5.2.1965. и 3/23 од 5.6.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Стара кућа на Варош капији, Грачаничка 10, (Решење Завода бр. 264/2 од 13.4.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Турбе шеих Мустафе, Вишњићева 1, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе СРС бр. 2267/48 од 20.12.1948); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда хотела „Москва“, Балканска 1, (Решење Завода бр. 1077/4 од 30.12.1968); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Министарства правде, Теразије 41, (Решење Завода бр. 169/3 од 14.4.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Министарства просвете, Краља Милана 2, (Решење Завода бр. 897/4 од 29.12.1966); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Народног позоришта, Француска 1-3, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 4/83); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Зграда Смедеревске банке, Теразије 39, (Решење Завода бр. 291/1 од 20.4.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Старе телефонске централе, Косовска 47, (Решење Завода бр. 1057/3 од 27.12.1968); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Задужбине Николе Спасића, Кнез Михаилова 33, (Решење Завода бр. 490/2 од 17.11.1961); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

 • Косанчићев венац, (Решење Завода бр. 490/1 од 24.5.1971); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)                               мапа – пдф
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Просторне културно-историјске целине

Археолошка налазишта

 • Антички Сингидунум, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара, (Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964.)

Знаменита места

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Градитељски објекти

 • „Политика“, Македонска 29
 • Безистан, Теразије 27
 • Текстилне фабрике Косте Илића и синова и вила Владе Илића, Венизелосова 29-31
 • Фабрика жице Глише Јосиповића, Скендер бегова 28
 • Стара општинска централа, Скендер бегова 51, Добрачина 51
 • Магацин банке Николе Бошковића, Јеврејска 32
 • Фабрика кондиторија Коста Шонда, Цара Уроша 62-64, Солунска 21, Драчка 3
 • Сликарница Народног позоришта, Гундулићев венац 50
 • Зграда Обрада Јовановића, Доситејева 15

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

 • Подручје уз Булевар краља Александра, општине Стари град, Врачар, Палилула, Звездара мапа пдф

Граница: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до Хаџи Ђерине, Хаџи Ђерина, Патријаха Гаврила, Кичевска, Баба Вишњина до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).

 • Подручје уз Улицу кнеза Милоша, општине Савски венац, Стари град, Врачар мапа пдф

Граница: Дринска, Кнеза Милоша обухватајући катастарску парцелу 1485/1 КО Савски венац споменика културе у Кнеза Милоша 101, Дурмиторска, Ресавска до Крунске (изузимајући припадајауће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), обухвата припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, Кнеза Милоша, Андрићев венац, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Дринска.

Граница: Таковска, Војводе Добрњца, Булевар деспота Стефана, граница скреће у правцу запада обухватајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице, Џорџа Вашингтона, Цетињска, Булевар деспота Стефана, Браће Југовића, Дечанска, Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска до Таковске.