Стари Град

Непокретна културна добра на територији општине СТАРИ ГРАД
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА
 • Београдска тврђава, (Одлукa Одељења за заштиту и научно проучавање споменика културе при Уметничком музеју бр.1108 од 2.12.1946; Решење Завода бр. 290/4 од 31.5.1965); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Доситејев лицеј, Господар Јевремова 21, (Одлука одељења за заштиту споменика културе при Уметничком музеју бр. 675 од 10.8.1946); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Капетан Мишино здање, Студентски трг 1, (Одлука Уметничког музеја бр. 1108 од 2.12.1946; Решење Завода бр. 1207/1 од 4.11.1974); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Конак кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8, (Одлука Одељења за заштиту споменика култруре при Уметничком музеју бр.738 од 5.9.1946); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Саборна црква, Кнеза Симе Марковића 3, (Решење Завода бр.285/1 од 25.3.1968); Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Бајракли џамија, Господар Јевремова 11, (Одлука Уметничког музеја бр. 1108 од 2.12.1946); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Божићева кућа, Господар Јевремова 19, (Одлука Одељења за заштиту и научно проучавање споменика културе при музеју СРС бр. 1108 од 2.12.1946); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Дом Јеврема Грујића, Светогорска 17, (Решење Завода бр. 42/1 од 13.02.1961); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Дом Јована Цвијића, Јелене Ћетковић 5, (Решење Завода бр. 45/2 од 4.2.1963); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл.гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Крсмановићева кућа на Теразијама, Теразије 34, (Решење Завода бр.150/4 од 17.3.1964); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Народна банка, Краља Петра 12, (Решење Завода бр. 243/7 од 18.5.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Народни музеј, Трг Републике 1, (Решење Завода бр. 33/4 од 30.6.1964), Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Палата „Атина“, Теразије 28, (Решење Завода бр. 587/2 од 28.6.1968); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Прва варошка болница, Џорџа Вашингтона 19, (Решење Завода бр. 116/13 од 29.6.1964); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Реалка, Узун Миркова 14, (Решење Завода бр. 521/11 од 3.8.1964); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Споменик кнезу Михаилу, Трг Републике, (Решење Завода бр. 3/16 од 12.3.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Споменик захвалности Француској, Велики Калемегдан, (Решење Завода бр. 3/12 од 5.2.1965. и 3/23 од 5.6.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Стара кућа на Варош капији, Грачаничка 10, (Решење Завода бр. 264/2 од 13.4.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Турбе шеих Мустафе, Вишњићева 1, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе СРС бр. 2267/48 од 20.12.1948); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда хотела „Москва“, Балканска 1, (Решење Завода бр. 1077/4 од 30.12.1968); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Министарства правде, Теразије 41, (Решење Завода бр. 169/3 од 14.4.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Министарства просвете, Краља Милана 2, (Решење Завода бр. 897/4 од 29.12.1966); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Народног позоришта, Француска 1-3, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 4/83); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Зграда Смедеревске банке, Теразије 39, (Решење Завода бр. 291/1 од 20.4.1965); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Старе телефонске централе, Косовска 47, (Решење Завода бр. 1057/3 од 27.12.1968); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Задужбине Николе Спасића, Кнез Михаилова 33, (Решење Завода бр. 490/2 од 17.11.1961); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

 • Косанчићев венац, (Решење Завода бр. 490/1 од 24.5.1971); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)                               мапа – пдф
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Просторне културно-историјске целине

Археолошка налазишта

 • Антички Сингидунум, Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара, (Решење Завода бр. 176/8 од 30.6.1964.)

Знаменита места

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • Дом штампе, Кнез Михаилова 6, Трг Републике 5, Коларчева 2
 • Дом Савеза набављачких задруга, Македонска 21
 • „Хемпро“, Теразије 8
 • „Политика“, Македонска 29
 • Безистан, Теразије 27
 • Фабрика жице Глише Јосиповића, Скендер бегова 28
 • Стара општинска централа, Скендер бегова 51
 • Магацин банке Николе Бошковића, Јеврејска 32
 • Фабрика кондиторија Коста Шонда, Цара Уроша 62-64, Солунска 21, Драчка 3
 • Сликарница народног позоришта, Гундулићев венац 50
 • Зграда Обрада Јовановића, Доситејева 15
 • Стамбена зграда са изложбеном галеријом МСУ, Париска 14
 • Зграда Представништва првог дунавског паробродарског друштва, Господар Јевремова 33, Капетан Мишина 6а
 • Зграда Службе друштвеног књиговодства, Поп Лукина 7
 • Пилони моста Краља Александра I – пилони 4 и 5, Карађорђева 13 и Црногорска 12

Јавни споменици и спомен обележја

 • Споменик Васи Чарапићу, Трг Републике, парк испред Дома војске

Целине

 • Подручје уз Булевар краља Александра мапа – пдф 
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).
 • Подручје уз Улицу кнеза Милоша мапа – пдф 
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Дринска, Кнеза Милоша обухватајући катастарску парцелу 1485/1 КО Савски венац споменика културе у Кнеза Милоша 101, Дурмиторска, Ресавска до Крунске (изузимајући припадајауће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), обухвата припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, Кнеза Милоша, Андрићев венац, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Дринска.
 • Прва индустријска зона Београда мапа – пдф 
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Тадеуша Кошћушка од железничке пруге до Солунске, Солунска, Цара Уроша , Високог Стевана, Капетан Мишина, Скендер бегова, Добрачина, Гундулићев веанц, Венизелосова, Поенкареова, Јована Авакумовића, Булевар деспота Стефана обухватајући и део Панчевачког моста, Вишњичка до границе Београдског вунарског комбината обухватајући читав фабрички комплекс и даље од комплекса фабрике границом која се пружа управно на постојећу железничку пругу до улице Тадеуша Кошћушка.
 • Простор око Гундулићевог венаца мапа – пдф 
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Булевар деспота Стефана, Војводе Добрњца, Венизелосова, Гундулићев венац, Жоржа Клемансоа, Цара Душана, Цетињска до Булевара деспота Стефана.
 • Стара Палилула мапа – пдф 
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Влајковићева, Косовска, Таковска, Војводе Добрњца, Булевар деспота Стефана, Браће Југовић, Дечанска, Трг Николе Пашића.
 • Теразије мапа – пдф 
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Краљице Наталије, Добрињска, Андрићев венац, Кнеза Милоша, Трг Николе Пашића, Дечанска, Нушићева Чумићева до границе између катастарских парцела на којима се налазе објекти у Коларчевој 9 и Теразије 1, пресеца улицу Теразије, Сремска, Призренска, Краљице Наталије.