Сопот

Непокретна културна добра на територији општине „СОПОТ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Св. Вазнесења, Ропочево
 • Црква Св. Илије, Мали Пожаревац
 • Црква Св. Духа са криптом костурницом, Рогача
 • Црква Св. Апостола Петра и Павла, Неменикуће
 • Црква Св. Ђорђа, Поповић

Археолошка налазишта

 • Црквине у Бабама
 • Мали Друм у Поповићу
 • Шиндра у Поповићу
 • Дрвник у Ропочеву
 • Анатема и Покосавица у Ропочеву
 • Велико Градиште у Стојнику

Објекти народног градитељства

 • Стара кућа Алексе Петровића, Слатина
 • Стара кућа Илије Сирковића, Дрлупа бр. 170
 • Стара кућа Радоја Сирковића, Дрлупа бр. 110
 • Зграда Старе основне школе, Мали Пожаревац
 • Стара кућа са вајатом породице Боривоја Благојевића, Дрлупа
 • Стара кућа са шталом породице Обрадовић, Неменикуће
 • Стара кућа породице Стевановић, Устаничка 7, Неменикуће
 • Воденица поточара Борикића, Неменикуће