Сопот

Непокретна културна добра на територији општине „СОПОТ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

 • Црквине у селу Бабе
 • Мали Друм у Поповићу
 • Шиндра у Поповићу
 • Дрвник у Ропочеву
 • Анатема и Покосавица у Ропочеву
 • Велико Градиште у Стојнику

 

Градитељски објекти

 • Црква Светог Вазнесења у Ропочеву
 • Црква Светог Илије у Малом Пожаревцу
 • Црква Светог Духа са криптом костурницом у Рогачи
 • Црква Светих Апостола Петра и Павла у Неменикућама
 • Црква Светог Ђорђа у Поповићу
 • Стара кућа Илије Сирковића у Дрлупи
 • Стара кућа са вајатом породице Боривоја Благојевића у Дрлупи, Дрлупа 170
 • Стара кућа Радоја Сирковића у Дрлупи, Дрлупа 110
 • Зграда старе основне школе у Малом Пожаревцу
 • Стара кућа са шталом породице Обрадовић у Неменикућама
 • Стара кућа породице Стевановић у Неменикућама, Устаничка 7
 • Воденица поточара Борикића у Неменикућама
 • Стара кућа Алексе Петровића у Слатини