Савски Венац

Непокретна културна добра на територији општине „САВСКИ ВЕНАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Илегална партијска штампарија, Бањички венац 12,(Решење Завода бр. 280/4 од 18.5.1965). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Конак кнеза Милоша, Топчидер 2 (Одлука Одељења за заштиту споменика културе при Уметничком музеју бр. 1108 од 2.12.1946). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Музеј 4. јула, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 10, (Решење Завода бр. 279/4 од 17.5.1965). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

 • Топчидер (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 47/87)                                 мапа -пдф
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Београдска задруга, Карађорђева 48, (Решење Завода бр. 1075/2 од 27.12.1966). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Докторова кула, Кнеза Милоша 103(Решење Завода бр. 242/8 од 13.10.1965). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Манакова кућа, угао Гаврила Принципа 7 и Краљевића Марка 12(Решење Завода бр. 277/2 од 9.5.1963). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Официрске задруге, Масарикова 4, (Решење Завода бр. 1070/3 од 30.12.1966). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Прве српске опсерваторије, Булевар Ослобођења 8 (Решење Завода бр. 1030/3 од 30.12.1968). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Железничка станица, Савски трг 1 (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 19/81). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр.28/83)
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Антички Сингидунум Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара (Решење Завода бр.176/8 од 30.6.1964)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • Војна академија, Ресавска 40б, Бирчанинова 5а
 • Зграда Државног савета и главне контроле, Кнеза Милоша 18
 • Вила на Сењаку, Темишварска 2
 • Вила Раде Петровића, Симићева 6
 • Вила Стевана Карамате, Милована Глишића 1
 • Кућа Манојла – Маше Димића, Пушкинова 9
 • Окретница, ложионица и водоторањ железничке станице, Савска улица (испод моста Газела; у комплексу Главне жел. станице)
 • Државна маркарница, Булевар војводе Мишића 43
 • Кућа Ђорђа Вајферта, Булевар војводе Путника 5
 • Пилони моста Краља Александра I – пилони 4 и 5, Карађорђева 13 и Црногорска 12

Јавни споменици и спомен обележја

 • Споменик Франше д’Епереу
 • Чесма Краља Александра у Лисичијем потоку

Целине

 • Врачар мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Пастерова, Булевар ослобођења, Крушедолска, Катанићева, Макензијева, Баба Вишњина до Крунске (изузимајући припадајуће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), Ресавска, Пастерова.
 • Комплекс државне болнице мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Пастерова, Булевар ослобођења, Булевар Франше д’Епереа, Кнеза Милоша до границе катастарске парцеле споменика културе број 1485/1  КО Савски венац у Кнеза Милоша 101 (изузимајући наведену катастарску парцелу, која припада целини Подручје уз улицу Кнеза Милоша), Дурмиторска, Ресавска до Пастерове.
 • Подручје уз Улицу кнеза Милоша мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Дринска, Кнеза Милоша обухватајући катастарску парцелу 1485/1 КО Савски венац споменика културе у Кнеза Милоша 101, Дурмиторска, Ресавска до Крунске (изузимајући припадајауће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), обухвата припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, Кнеза Милоша, Андрићев венац, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Дринска.
 • Савамала мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Бранкова, Краљице Наталије, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Војводе Миленка, Савска, Карађорђева, Земунски пут до обале Саве, обалом Саве до Бранкове обухватајући пиломе Моста краља Александра Првог.
 • Сењак, Топчидерско брдо и Дедиње мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Булевар војводе Мишића, граница културног добра од изузетног значаја Топчидер, Бањичких жртава, Пушкинова, Жупана Часлава, Мила Милуновића, северна граница културног добра од изузетног значаја Топчидер до Теодора Драјзера, Теодора Драјзера, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, Михаила Аврамовића, Крупањска, Шолина, Младена Стојановића, преко Улице Незнаног јунака, граница парцеле у правцу Улице Младена Стојановића до Хероја Милана Тепића, Хероја Милана Тепића, Љутице Богдана, Пуковника Бацића, Симе Луке Лазића, Ружићева, Маглајска, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, траса железничке пруге, Васе Пелагића, Сењачка, Војислава Вучковића, Жанке Стокић, Руска, Виктора Игоа, Булевар војводе Мишића.