Савски Венац

Непокретна културна добра на територији општине „САВСКИ ВЕНАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Илегална партијска штампарија, Бањички венац 12,(Решење Завода бр. 280/4 од 18.5.1965). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Конак кнеза Милоша, Топчидер 2 (Одлука Одељења за заштиту споменика културе при Уметничком музеју бр. 1108 од 2.12.1946). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Музеј 4. јула, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 10, (Решење Завода бр. 279/4 од 17.5.1965). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

 • Топчидер (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87). Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 47/87)                                 мапа -пдф
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Београдска задруга, Карађорђева 48, (Решење Завода бр. 1075/2 од 27.12.1966). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Докторова кула, Кнеза Милоша 103(Решење Завода бр. 242/8 од 13.10.1965). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Манакова кућа, угао Гаврила Принципа 7 и Краљевића Марка 12(Решење Завода бр. 277/2 од 9.5.1963). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Официрске задруге, Масарикова 4, (Решење Завода бр. 1070/3 од 30.12.1966). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Зграда Прве српске опсерваторије, Булевар Ослобођења 8 (Решење Завода бр. 1030/3 од 30.12.1968). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Железничка станица, Савски трг 1 (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 19/81). Културно добро од великог значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр.28/83)
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Антички Сингидунум Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, Звездара (Решење Завода бр.176/8 од 30.6.1964)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Градитељски објекти

 • Војна академија, Ресавска 40б, Бирчанинова 5а
 • Зграда Државног савета и Главне контроле, Кнеза Милоша 18
 • Вила на Сењаку, Темишварска 2
 • Вила Раде Петровића, Симићева 6
 • Вила Стевана Карамате, Милована Глишића 1
 • Кућа Манојла – Маше Димића, Пушкинова 9
 • Вила Штерић, Генерала Штурма 4
 • Војна гимназија у Београду, Петра Чајковског 2
 • Комплекс станова Министарства саобраћаја и железнице, Савска 13, 15, 17, 19, 21, 23
 • Окретница, ложионица и водоторањ Железничке станице, Савска улица (испод  моста Газела; у комплексу главне железничке станице)
 • Државна маркарница, Булевар војводе Мишића 43
 • Кућа Ђорђа Вајферта, Булевар војводе Путника 5
 • Пилони моста Краља Александра I – Пилон 1, Савски кеј, општина Нови Београд; Пилон 4, Карађорђева 13; Пилон 5, Црногорска 12 – општине Стари град и Савски венац
 • Вила министра Војина Ђуричића, Сокобањска 13

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

Граница: Краља Милана, Светозара Марковића обухватајући припадајуће катастарске парцеле на непарној страни улице Светозара Марковића, Немањина, Булевар ослобођења, Катићева, Тиршова, Краља Милутина, Пастерова, Ресавска до Краља Милана.

Граница: Пастерова, Булевар ослобођења, до Ветеринарског факултета, даље скреће у правцу запада обухватајући објекат Ветеринарског факултета, поштујући природну денивелацију терена крећући се шкарпом која одваја болнички комплекс од падине ка ауто- путу, затим крећући се парцелом споменика културе Докторова кула на кат. парц. бр. 1482/1, обухатајући објекте комплекса са кат. парц. бр. 1482/4, и 1482/14,  до укрштања са Вишеградском улицом, Вишеградском до Ресавске, Ресавском до Пастерове улице.

 • Подручје уз Улицу кнеза Милоша, општине Савски венац, Стари град, Врачар мапа пдф

Граница: Дурмиторска, парцела споменика културе Докторова кула кат. парц. бр. 1482/1, Вишеградска, Ресавска до Крунске (изузимајући припадајауће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), обухвата припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, Кнеза Милоша, Андрићев венац, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Дурмиторска.

Граница: Бранкова, Зелени венац, Краљице Наталије, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац од бр. 2 до бр. 6, скреће у правцу запада обухватајући кат. парц. бр. 829, 830, 831, 832/1, 832/2, 847/1, 847/2, 838/1, 838/2, 837/1, 837/4 са припадајућим објектима, наставља Савским тргом, Карађорђева, Земунски пут, Железничка, Хаџи Николе Живковића, Зворничка, Херцеговачка, Мостарска до обале Саве, обалом Саве до Моста Братства и јединства (Бранков мост), односно Бранкове улице.

Границе: Булевар војводе Мишића, граница културног добра од изузетног значаја Топчидер, Бањичких жртава, Пушкинова, Жупана Часлава, Мила Милуновића, до раскрснице Булевара војводе Путника и улице Петра Чајковског, наставља улицом Петра Чајковског, Васе Пелагића, скреће у Сењачку улицу, Војислава Вучковића, Жанке Стокић, Руска, Виктора Игоа, Милована Глишића, скреће великим степеништем управно на Булевар војводе Мишића до Булевара војводе Мишића.

Границе: Петра Чајковског, Васе Пелагића, Василија Гаћеше, Булевара војводе Путника, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, Незнаног јунака, Младена Стојановића, Шолина, Крупањска, Михаила Аврамовића, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, Теодора Драјзера, северном границом културног добра од изузетног значаја Топчидер до раскрснице улица Мила Милуновића, Булевара војводе Путника и улице Петра Чајковског.

Споменици и спомен обележја посвећени значајним догађајима и личностима

 • Чесма Краља Александра у Лисичијем Потоку
 • Споменик Франше Д’ Епереу, угао Булевара ослобођења и Франше д’Епереа