Раковица

Непокретна културна добра на територији општине „РАКОВИЦА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Просторне културно историјске целине

  • Топчидер, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87); Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 47/87)
    мапа -пдф
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

  • Индустрија мотора Раковица, Патријарха Димитрија 7-13

Објектi сакралне архитектуре

  • Црква Св. Вартоломеја и Варнаве, Миљаковац