Палилула

Непокретна културна добра на територији општине „ПАЛИЛУЛА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

Знаменита места

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • Јеврејско гробље, Мије Ковачевића 1
 • Београдски памучни комбинат, Булевар деспота Стефана 109, Поенкареова 22
 • Београдски вунарски комбинат, Вишњичка 15
 • Интернат Богословског факултета, Мије Ковачевића 11
 • Зграде Старе кланице, Булевар деспота Стефана 111

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Св. Архиђакона Стефана, Велико село

Јавни споменици и спомен обележја

 • Споменик Николи Тесли, испред зграде Техничког факултета у Булевару Краља Александра

Целине

 • Подручје уз Булевар краља Александра мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).
 • Прва индустријска зона Београда  мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Тадеуша Кошћушка од железничке пруге до Солунске, Солунска, Цара Уроша , Високог Стевана, Капетан Мишина, Скендер бегова, Добрачина, Гундулићев веанц, Венизелосова, Поенкареова, Јована Авакумовића, Булевар деспота Стефана обухватајући и део Панчевачког моста, Вишњичка до границе Београдског вунарског комбината обухватајући читав фабрички комплекс и даље од комплекса фабрике границом која се пружа управно на постојећу железничку пругу до улице Тадеуша Кошћушка.
 • Професорска колонија мапа – пдф
  Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Драже Павловића, Цвијићеве, Здравка Челара, Митрополита Петра, Стеријина,  Булевар деспота Стефана, Цвијићева, Таковска.