Палилула

Непокретна културна добра на територији општине „ПАЛИЛУЛА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

Знаменита места

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Некрополе

 • Јеврејско гробље, Мије Ковачевића 1

 

Градитељски објекти

 • Београдски памучни комбинат, Булевар деспота Стефана 109, Поенкареова 22
 • Београдски вунарски комбинат, Вишњичка 15
 • Црква Светог Архиђакона Стефана у Великом селу
 • Вила Прендић, Османа Ђикића 20
 • Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, Таковска 34
 • Интернат студената Богословског факултета, Мије Ковачевића 11
 • Зграде Старе кланице, Булевар деспота Стефана 111
 • Хала „Пионир“, Чарли Чаплина 39

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

 • Подручје уз Булевар краља Александра, општине Стари град, Врачар, Палилула, Звездара мапа пдф

Граница: Трг Николе Пашића, Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије, Булевар краља Александра, Голсвордијева до Хаџи Ђерине, Хаџи Ђерина, Патријаха Гаврила, Кичевска, Баба Вишњина до границе припадајућих катастарских парцела непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина).

Граница: Драже Павловића, Цвијићеве, Здравка Челара, Митрополита Петра, Стеријина,  Булевар деспота Стефана, Цвијићева, Таковска.

 

Споменици и спомен обележја посвећени значајним догађајима и личностима

 • Споменик Николи Тесли, испред зграде Техничког факултета у Булевару краља Александра