Обреновац

Непокретна културна добра на територији општине „ОБРЕНОВАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

 

Локалитети с археолошким садржајем

  • Луг – Воденички Брег у Звечки
  • Градац у Звечки
  • Ђурића Виногради у Грабовцу

 

Градитељски објекти

  • Црква Рођења Богородице у Звечкој
  • Кућа Чедомира Чолаковића у Јасенку

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

Границе: Парна страна улице Милоша Обреновића од броја 2 до 216 и непарна страна од броја 1 до броја 175, са припадајућим парцелама. Интегрални део Чаршије је и простор Малог трга (Улица Владе Аксентијевића у потезу од Улице Милоша Обреновића до Улице војводе Мишића).