Нови Београд

Непокретна културна добра на територији општине „НОВИ БЕОГРАД“

 

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

 • Музеј савремене уметности, Ушће Саве бб, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87
 • Старо Сајмиште – Логор Гестапоа, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87)
 • Црква Св. Георгија у Бежанији, Војвођанска 70, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 5/00)
 • Палата Савезног извршног већа у Новом Београду, Булевар Михаила Пупина 8, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 72/13)
 • Хангар Старог аеродрома у Новом Београду, Омладинских бригада 88, (Одлука, „Сл. гласник РС“ бр. 72/13)

Знаменита места

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти градске архитектуре

 • „Сава центар“ и хотел „Интерконтинентал (Crowne Plaza)“, Милентија Поповића 9, Владимира Поповића 10
 • Центар Месне заједнице „Фонтана“, Париске комуне 13
 • Стамбено-пословни центар Генекс, Народних хероја 43
 • Зграда старе основне школе, Војвођанска 68
 • Пилони моста Краља Александра I – пилон 1, Савски кеј

Јавни споменици и спомен обележја

 • Околина споменика културе Старо сајмиште – Логор Гестапоа, блок 17 – између споменика културе, Земунског пута и Булевара Михаила Пупина

Целине

 • Централна Зона Новог Београда мапа – пдф
  Блокови 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30.
 • Блокови 1 и 2 у Новом Београду мапа – пдф
 • Приобална зона Новог Београда мапа – пдф
  границе: од моста Газела, Булеваром Арсенија Чарнојевића до Бродарске улице, Бродарском улицом управно до Старог моста, границом културног добра „Старо сајмиште“ до Бранковог моста, Бранковим мостом и Булеваром Михаила Пупина до Булевара Николе Тесле, Булеваром Николе Тесле до улице Алексиначких рудара, улицом Алексиначких рудара до обале Дунава, десном обалом Дунава до ушћа са реком Савом, левом обалом Саве до моста Газела.