Нови Београд

Непокретна културна добра на територији општине „НОВИ БЕОГРАД“

 

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Знаменита места

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитет с историјским садржајем

  • Околина споменика културе Старо Сајмиште – Логор Гестапоа, блок 17 – између споменика културе, Земунског пута и Булевара Михаила Пупина

обухвата кат. парцеле број 2339/2, 2339/3, 2341/3, 2341/4, 2341/16, 2341/17, 2341/18, 2341/20, 2341/21, 2341/22, 2341/23, 2341/37, 2341/38, 2341/39, 2341/40, 2341/41, 2341/42, 2341/43, 2341/44, 2341/45, 2341/48, 2342/1, 2342/2, 2342/3, 2342/4, 2342/5, 2344/1, 2344/2, 2344/3, 2344/4, 2344/5, 2344/6, 2350/2, 6662/1, 6662/2, и 6662/3, К.О. Нови Београд

 

Градитељски објекти

  • „Сава центар“ и хотел „Интерконтинентал (Crowne Plaza), Милентија Поповића 9, Владимира Поповића 10
  • Центар месне заједнице „Фонтана“, Париске комуне 13
  • Стамбено-пословни центар Генекс, Народних хероја 41-43
  • Пилони моста Краља Александра I – Пилон 1, Савски кеј, општина Нови Београд; Пилон 4, Карађорђева 13; Пилон 5, Црногорска 12 – општине Стари град и Савски венац

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

  • Централна зона Новог Београда, блокови 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. мапа пдф
  • Блокови 1 и 2 у Новом Београду  мапа пдф
  • Приобална зона Новог Београда  мапа пдф

Границе: од моста Газела, Булеваром Арсенија Чарнојевића до Бродарске улице, Бродарском улицом управно до Старог моста, границом културног добра „Старо сајмиште“ до Бранковог моста, Бранковим мостом и Булеваром Михаила Пупина до Булевара Николе Тесле, Булеваром Николе Тесле до улице Алексиначких рудара, улицом Алексиначких рудара до обале Дунава, десном обалом Дунава до ушћа са реком Савом, левом обалом Саве до моста Газела.