Младеновац

Непокретна културна добра на територији општине „МЛАДЕНОВАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Св. Симеона Столпника, Дубона
 • Црква Св. Илије, заселак Црквине, Марковац
 • Црква Св. Успења Богородице, Младеновац
 • Црква Св. Тројице, Кораћица
 • Црква Рођења Богородице, Велика Крсна
 • Црква Св. Константина и Јелене, Влашка

Археолошка налазишта

 • Јабланица у Међулужју
 • Бунарине у Влашкој

Објекти народног градитељства

 • Стара механа „Космај“, Краља Петра 182, Младеновац
 • Стара механа са плочом, Дубона
 • Стара кућа Ковачевић Мијаила, Амерић
 • Кућа Ђорђевић Ж. Велимира , Велика Крсна
 • Кућа Јованчевић Станише, Влашка
 • Стара породична кућа Јовановића, Велика Иванча бр.315
 • Собрашица у порти цркве Св. Николе, Ковачевац
 • Кућа породице Радосављевић са помоћним објектима, Кораћица

Гробља и појединачни споменици

 • Гробље Весићи у Јагњилу, старије
 • Гробље Стражевац у Јагњилу, новије
 • Гробље на локалитету Лађевац, Ковачевац