Младеновац

Непокретна културна добра на територији општине „МЛАДЕНОВАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Некрополе

 • Гробље Весићи у Јагњилу, старије
 • Гробље Стражевац у Јагњилу, новије
 • Гробље на локалитету Лађевац у Ковачевцу

 

Локалитети с археолошким садржајем

 • Јабланица у Међулужју
 • Бунарине у Влашкој

 

Градитељски објекти

 • Црква Рођења Богородице у Великој Крсни
 • Црква Светих цара Константина и царице Јелене у Влашкој
 • Црква Светог Симеона Столпника у Дубони
 • Црква Светог Илије у Марковцу, заселак Црквине
 • Црква Светог Успења Богородице у Младеновцу
 • Црква Свете Тројице у Кораћици
 • Стара механа „Космај“ у Младеновцу, Краља Петра 182
 • Стара кућа Ковачевић Мијаила у Америћу
 • Стара кућа породице Јовановић у Великој Иванчи, Велика Иванча 315
 • Кућа Ђорђевић Ж. Велимира у Великој Крсни
 • Кућа Јованчевић Станише у Влашкој
 • Стара механа са плочом у Дубони
 • Собрашица у порти цркве Светог Николе у Ковачевцу
 • Кућа породице Радосављевић са помоћним објектима у Кораћици