Лазаревац

Непокретна културна добра на територији општине „ЛАЗАРЕВАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Спомен црква у Лазаревцу, (Решење Републичког завода за заштиту споменика културе бр. 620/4 од 7.11.1966(; Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

 • Равнице у Лесковцу
 • Петковача – Мађарско гробље у Малим Црљенима
 • Караула у Рудовцима (комплекс са кућом породице Ранковић)
 • Брекиње у Врбовну

 

Градитељски објекти

 • Црква Покрова Богородице у Барошевцу
 • Црква брвнара Светог Георгија у Брајковцу
 • Црква брвнара Светог Ваведења Пресвете Богородице у Вреоцима
 • Храм Покрова Пресвете Богородице из 1872. године уз цркву брвнару у Вреоцима
 • Црква Свете Тројице у Јунковцу
 • Црква Светог Георгија у Чибутковици
 • Црква Светог Арханђела Гаврила у Шопићу
 • Стара кућа Лиле Ђурђевић у Дудовици
 • Чаробни врт Богосава Живковића у Лесковцу
 • Воденица у Жупањцу