Лазаревац

Непокретна културна добра на територији општине „ЛАЗАРЕВАЦ“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Спомен црква у Лазаревцу, (Решење Републичког завода за заштиту споменика културе бр. 620/4 од 7.11.1966(; Културно добро од изузетног значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Покрова Богородице, Барошевац
 • Црква брвнара Св. Георгија, Брајковац
 • Црква Св.Георгија, Чибутковица
 • Црква Св. Тројице, Јунковац
 • Црква Св. Параскеве, Петка
 • Црква Св. арханђела Гаврила, Шопић
 • Црква брвнара Светог Ваведења Пресвете Богородице, Вреоци
 • Храм Покрова Пресвете Богородице, Вреоци

Археолошка налазишта

 • Равнице у Лесковцу
 • Петковача Мађарско гробље у Малим Црљенима
 • Караула у Рудовцима (комплекс са кућом породице Ранковић)
 • Брекиње у Врбовну

Објекти народног градитељства

 • Стара кућа Лиле Ђурђевић, Дудовица
 • Чаробни врт Богосава Живковића, Лесковац