Гроцка

Непокретна културна добра на територији општине „ГРОЦКА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

Археолошка налазишта

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

 • Цинцарска кућа, 17. октобра 9, (Решење Завода бр. 606/1 од 30.6.1966; Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Касно римска гробница у Брестовику, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 200/48 од 12.2.1948); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
 • Манастир Рајиновац, Бегаљица, (Решење Завода бр.1201/1 од 28.10.1974); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83)
 • Ранчићева кућа, Мајевичка 9, (Решење Завода бр. 525/4 од 27.6.1966); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)

Просторне културно историјске целине

 • Грочанска чаршија, Булевар ослобођења, (Решење Завода бр. 470/4 од 12.5.1966); Културно добро од великог значаја, (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 14/79)
КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Агино брдо, (Решење Завода бр. 391/4 од 26.5.1964.)
 • Бели брег, Брестовик, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 185/48)
 • Дубочај, (Решење Завода бр. 663/5 од 13.11.1965.)
 • Голи брег, Брестовик, (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе НРС бр. 185/48 од 10.2.1948.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква св. Тројице, Гроцка
 • Црква Св. апостола Петра и Павла, Винча
 • Црква Св. апостола Петра и Павла, Врчин
 • Црква Св. Тројице, Ритопек
 • Црква Св. Духа, Заклопача
 • Црква Успења Богородице, Умчари

Археолошка налазишта

 • Комплекс локалитета Подунавље – Хладна Вода – Вртлог – Микуље у Брестовику
 • Комплекс локалитета Плавиначки Поток – Провалија – Водице у Ритопеку