Чукарица

Непокретна културна добра на територији општине „ЧУКАРИЦА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 

Просторне културно историјске целине

 • Топчидер, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87); Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 47/87)
  мапа – пдф

 

КУЛТУРНА ДОБРА

 

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Ледине у Жаркову, (Решење Завода за заштиту и научно пручавање споменика културе НРС бр. 378/47 од 20.10.1947.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

 

Објекти сакралне архитектуре

 • Црква Св. Ђорђа, Кировљева 1
 • Црква Вазнесења Христовог, Жарково
 • Црква Св. Краља Стефана Дечанског, Железник
 • Црква Преображења, Умка

Целинe

 • Насеље Церак – Виногради (Церак 1 и Церак 2) мапа – пдф

Границе: простор обухваћен улицама Кнеза Вишеслава, Пилота Михајла Петровића, Ибарске магистрале, Јабланичке и дела Космајске

Археолошка налазишта

 • Медовиште у Великој Моштаници

Објекти народног градитељства

 • Зграда Старе ваге, Лоле Рибара 164, Железник
 • Стара механа Панића, Лоле Рибара 163, Железник