Чукарица

Непокретна културна добра на територији општине „ЧУКАРИЦА“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА

 

Просторне културно историјске целине

 • Топчидер, (Одлука, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87); Културно добро од изузетног значаја (Одлука, „Сл. гласник СРС“ бр. 47/87)
  мапа – пдф

 

КУЛТУРНА ДОБРА

 

Споменици културе

Археолошка налазишта

 • Ледине у Жаркову, (Решење Завода за заштиту и научно пручавање споменика културе НРС бр. 378/47 од 20.10.1947.)
ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

 1. Медовиште у Великој Моштаници

 

Градитељски објекти

 • Црква Светог Ђорђа на Чукарици, Кировљева 1
 • Црква Вазнесења Христовог у Жаркову
 • Црква Светог краља Стефана Дечанског у Железнику, Браће Лукић 8
 • Црква Преображења у Умци
 • Зграда Старе ваге у Железнику, Лоле Рибара 164
 • Стара механа Панића у Железнику, Лоле Рибара 163

 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима

 • Насеље Церак – Виногради (Церак 1 и Церак 2) мапа пдф

Границе: обухвата простор између улица Кнеза Вишеслава, Пилота Михајла Петровића, Ибарске магистрале, Јабланичке и дела Космајске.