Барајево

Непокретна културна добра на територији општине „БАРАЈЕВО“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Просторне културно историјске целине

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Објекти сакралне архитектуре

  • Црква Св. Николе, Барајево
  • Црква Св. Илије, Вранић

Археолошка налазишта

  • Међуриче Збеговиште у Великом Борку
  • Кремените Њиве у Барајеву
  • Буковац у Шиљаковцу
  • Јасен у Гунцатима

Гробља и појединачни споменици

  • Спомен белег, код основне школе у засеоку Старо гробље, Лисовић

Објекти народног градитељства

  • Породична кућа Миловановића,Велики Борак
  • Стара кућа породице Максимовић, Шиљаковац бр. 161
  • Стара кућа породице Маринковић, Шиљаковац