Барајево

Непокретна културна добра на територији општине „БАРАЈЕВО“

 

КУЛТУРНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА

Споменици културе

КУЛТУРНА ДОБРА

Споменици културе

Просторне културно историјске целине

ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ

Локалитети с археолошким садржајем

  • Међуриче – Збеговиште у Великом Борку
  • Кремените њиве у Барајеву
  • Буковац у Шиљаковцу
  • Јасен у Гунцатима

 

Градитељски објекти

  • Црква Светог Николе у Барајеву
  • Црква Светог Илије у Вранићу
  • Породична кућа Миловановића, Велики Борак
  • Стара кућа породице Максимовић у Шиљаковцу, Шиљаковац 161
  • Стара кућа породице Маринковић у Шиљаковцу

 

Споменици и спомен обележја посвећени значајним догађајима и личностима

  • Спомен белег код основне школе у засеоку Старо гробље у Лисовићу