КАФАНА „ТРИ ЛИСАТА ДУВАНА“, ОКО 1935.
 
ИЗГЛЕД ФАСАДЕ ИЗ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА, 1981.
 
ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК, 1981.
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, 1981.
 
 
 
 
ИЗГЛЕД ИЗ УЛИЦЕ КНЕЗА МИЛОША
 
 

Cultural monument
Tri lista duvana Tavern,
18, Kralja Aleksandra Boulevard

Споменик културе
Кафана „Три листа дувана“,
Булевар краља Александра 18

 
Lokacija     Location
 
 
 

The apartment-commercial building, situated on the corner of the of the 18, Kralja Aleksandra Boulevard and Kneza Miloša Street was built in 1882, the same year Kosta Lazarević received approval to open an tavern on his land, by the decision of Ministers of the Internal Affairs.One-storey building housed the “Tri lista duvana“ café, and was designed in Neo-Renaissance style,  with its decorated façade distinguishing it from the environment. The ground floor was originally a restaurant, and during the subsequent revisions was opened for locals. The floor facade features a uniform rhythm of windows, decoratively framed. Fields between them are divided by pilasters with the completed composite capitals. Frontal facade is accentuated by the attic area and by the balcony with an iron fence on the floor. The main entrance of the building was representative too. Ilija and Petar Hadzi Galić bought Lazarevic’s property in 1928 and carried out modifications, as well as its upgrade, according to the plan made by Borivoje Gadžić. Geodetic department of the Ministry of Defense was located on the first floor of the “Tri lista duvana“ cafe. The first telephone line in Belgrade, 300 meters long, was installed within this building. In the second decade of the 20th century, the “Tri lista duvana“ Tavern was one of the most representative facilities within the area between the present-day streets: Kralja Aleksandra Boulevard, Kneza Miloša, Krunska and Resavska Streets. The building is ruined at the beginning of 1989.

 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 

Зграда стамбено-пословне намене на углу улица Булевара краља Александра бр.18 и Кнеза Милоша је подигнута 1882. године, а исте године је Решењем Министра унутрашњих дела одобрено Кости Лазаревићу да може да отвори кафану на свом плацу. Једноспратна зграда у којој се налазила кафана „Три листа дувана“ изведена је у стилу неоренесанса и својом стилски декорисаном фасадом издвајала се из непосредног окружења. Приземље је првобитно било намењено кафани, а током каснијих преправки отворени су локали. Фасаду спрата карактерише уједначен ритам прозорских отвора уоквирених шамбранама, док су међупрозорска поља подељена пиластрима који су завршени композитним капителима. Чеона фасада акцентована је забатом на атици и у зони спрата балконом са оградом од кованог гвожђа. На згради се истицала  и улазна капија са холом. Илија и Петар Хаџи Галић су купили имање Лазаревића 1928. године и извели преправке и дозиђивање према плановима Боривоја Гаџића. На првом спрату кафане „Три листа дувана“ било је смештено геодетско одељење Министарства војног. Управо је овде, 14. марта 1883. године, инсталирана прва телефонска линија у Београду, дуга 300 m. Кафана „Три листа дувана“ све до почетка двадесетих година 20. века, била је један од репрезентативнијих објеката на простору између данашњих улица Булевар краља Александра, Кнеза Милоша, Крунске и Ресавске. Срушена је почетком 1989. године.

 

Службени лист града Београда бр. 19/81 Одлука о брисању споменика културе из Регистра непокретних културних добара, Службени гласник РС бр. 51/15