ДЕТАЉ ФАСАДE, ПРОЗОР ДРУГОГ СПРАТА
 
ЕНТЕРИЈЕР, КОНЦЕРТНА САЛА
 
ЕНТЕРИЈЕР, ДЕТАЉ ТАВАНИЦЕ У КОНЦЕРТНОЈ САЛИ
 
ЕНТЕРИЈЕР, КАЉЕВА ПЕЋ
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Stanković Music School,
1, Kneza Miloša Street

Споменик културе
Музичка школа „Станковић“,
Кнеза Милоша 1

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house was built in the 1890s as a ground-floor building. the extensions were built in 1913-1914, after the design by architect Petar Bajalović. Founded in 1911 as a music-educational institution, the Music School “Stanković” undoubtedly belongs to the institutions that built the foundations of our musical culture. It had a pioneering role at the beginnings and further development of the musical life in our region / until the beginning of World War II and the establishment of the Belgrade Music Academy, it was the only school, apart from the Music School “Mokranjac”, where future composers, music performers, pedagogues and musicologists were educated. After leaving the School they would work not only in Belgrade, but in Serbia and other parts of the then Yugoslavia. The School’s students, teachers and directors have been almost all of the major personalities of our music culture. The history of the School and its contribution to that culture represent, through the teachers and former students of the School, the history of the development of our artistic creation in the field of music. In one way or another, concerts, operas, chamber ensembles, philharmonic orchestra, other music schools and the Music Academy, have been either closely connected to or direct products of the Music School “Stanković”.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Првобитна кућа је подигнута деведесетих година XIX века као приземни стамбени објекат, а дозидана између 1913. и 1914. године по пројекту архитекте Петра Бајаловића. Основана 1911. године као музичко-педагошка институција, Музичка школа „Станковић“ несумњиво спада у ред оних установа које су удариле темеље нашој музичкој култури. Она је одиграла пионирску улогу у почецима и даљем развоју музичког живота наше средине, јер је све до почетка II светског рата, када је основана Музичка академија у Београду, она, заједно са Музичком школом „Мокрањац“, представљала једини извор свих музичких кадрова – композитора, музичких уметника, музиколога, педагога – за рад не само у Београду и Србији, већ и знатно шире. Кроз ову школу прошли су као ученици, наставници или директори безмало сви они који су представљали или још увек представљају окосницу наше музичке културе. Допринос Музичке школе тој култури је непроцењив, а њена историја је, у ствари, историја развоја музичког живота наше средине, пошто су наставници, а касније и њени свршени ученици, у исто време били носиоци свих видова музичког стваралаштва. Концертни живот, опера, камерни ансамбл, филхармонија, друге музичке школе, Музичка академија, све је то на неки начин проистекло из рада и раста Музичке школе „Станковић“.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87