ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
ДЕО ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, БОЧНИ РИЗАЛИТ
 
ВОЈВОДА ПЕТАР БОЈОВИЋ
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Vojvoda Petar Bojović’s House,
25, Trnska Street

Споменик културе
Кућа војводе Петра Бојовића,
Трнска 25

 
Lokacija     Location
 
 
 
The house is a historic monument linked to one of the most eminent commanders of the Serbian army, Vojvoda Petar Bojović (1853-1945). Petar Bojović lived and worked in this house from 1928 to his death. After he had completed studies at the Military Academy and General Staff training, he occupied different posts and for a certain time was the Chief of the General Staff. He fought in the wars of 1876-78, 1885-86, 1912-13, but his principal contribution was in WW I. He was the commander of the First Army and later appointed commander of the New Territories troops. In December 1915 he succeeded Vojvoda Putnik as the chief of the Supreme Command. He was in charge of the reorganization of the Serbian army on Corfu and the 1916 operations for the capturing of Kajmakčalan and Bitola. After June 1918 he was again the commander of the First Army during the breaking of the Salonika front and the chasing of the enemy to the Sava and the Danube.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа представља историјски споменик везан за једног од најистакнутијих команданата српске војске, војводу Петра Бојовића (1853-1945). У овој кући Петар Бојовић је живео и радио од 1928. године до своје смрти. По завршеној Војној академији и након генералштабне припреме био је на разним војним дужностима, једно време и начелник Главног генералштаба. Учествовао је у ратовима 1876-1878, 1885-1886, 1912-1913, а највиши допринос дао је у рату 1914-1918. године. Командовао је Првом армијом, затим је постављен за команданта трупа Нових области. Децембра 1915. наследио је војводу Путника на положају начелника Штаба Врховне команде. Руководио је реорганизацијом српске војске на Крфу и операцијама 1916. за освајање Кајмакчалана и Битоља. Од јуна 1918. поново је командовао Првом армијом при пробоју Солунског фронта.
 

Решење Републичког завода за заштиту споменика бр. 1219 од 23.11.1957.