ДЕТАЉ, БАЛКОН СА ОГРАДОМ ОД КОВАНОГ ГВОЖЂА
 
МАРКИЗА, ДЕТАЉ ГЛАВНОГ ПОРТАЛА
 
ДЕТАЉ ОГРАДЕ, КАМЕНА ВАЗА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Flašar House,
16, Kornelija Stankovica Street

Споменик културе
Кућа Флашар,
Корнелија Станковића 16
 
Lokacija     Location
 
 
 
Flašar House, designed by the architect Milutin Borisavljević, was built in 1932, originally as a single-storey family house rectangular in plan and symmetrical in layout. Its academic-style design shows monumental double pilasters running the length of the façade and capped with elegant Ionic volutes. The flat roof is hemmed by a balustrade with urn-shaped elements. The ground-floor windows are arch-headed, as is the entrance, and have “blind” balustrades beneath, while the upper-floor windows are rectangular balcony windows with wrought-iron railings. Especially interesting is the ornamental detail above the main entrance that lends a character of solemnity to the building. The centrally set entrance and the arrangement of openings in the street façade reflect the division of interior space. The fact that the lot is bounded by two streets and that the one where the entrance is placed slopes at a steep angle does not affect adversely the building’s harmonious stoutness; on the contrary, the house dominates the terrain. In 1936 the house was purchased by Ignjat Flašar, who had an upper floor added over one half of the house, also after Borisavljević’s design, while setting the other half apart for a terrace. Flašar House has considerable architectural, cultural and historical value. Careful attention paid to exterior details, easy visual grasp and a harmonious part-whole relationship are the main features of the building rightfully considered one of Borisavljević’s most important designs.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Кућа Флашар је саграђена 1932. године према пројекту архитекте Милутина Борисављевића. Конципирана је као породична вила правоугаоне основе, првобитно са једним спратом, и са потпуно симетричним распоредом просторија. Вила је изведена у духу академске традиције, са монументалним, удвојеним пиластрима дуж читаве фасаде, који се завршавају елегантним јонским волутама. Кров је раван, оивичен балустрадом са украсима у облику урни. Прозори у приземљу, као и улаз у кућу, лучног су облика са „слепим“ балустрадама испод, док су прозори на спрату правоугаони прозори-балкони са оградама од кованог гвожђа. Нарочито је интересантан украсни детаљ изнад улазних врата који читавом изгледу целине даје свечан карактер. Улаз у кућу налази се на главној, уличној фасади, у средишњој зони приземља, у таквом распореду отвора и површина који јасно осликава и унутрашњи склоп просторија. Иако се кућа налази на терену између две улице, од којих је она којој је окренут улаз у кућу осетног пада, ништа не нарушава њену складну чврстину, већ напротив, кућа доминира тереном на коме се налази. Године 1936. кућу је од власника откупио Игњат Флашар, након чега је надзидан спрат са терасом, за који је архитекта Милутин Борисављевић такође израдио пројекат. Надзидани део куће не обухвата читаву површину крова већ само једну половину, док је друга искоришћена као тераса.
 

Службени гласник РС бр. 73/07