ДЕТАЉ ФАСАДЕ
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ
 
ПРЕСЕК КРОЗ СТЕПЕНИШТЕ
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Nikolić’s brothers House,
11, Njegoševa Street

Споменик културе
Кућа браће Николић,
Његошева 11

 
Lokacija     Location
 
 
 
The two-storey apartment house of Jovan and Maksim Nikolić is one of the few preserved buildings in the Serbian-Byzantine style. It was built between 1912 and1914 after the design by architect Branko Tanazević. He was the main propounder of the renewal of national style and in this particular example the implementation of that idea is consistent.
The architectural expression in this design is based on a combination of the dominant tendencies of academism in the disposition of the basic mass and the Serbian-Byzantine ornaments on the façade. After the mediaeval Byzantine architecture the façade got coloured rectangles and pleats that resemble ceramic decoration. Apart from the Serbian-Byzantine decorative plastic there are also elements of art nouveau ornaments.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Двоспратна стамбена зграда, чији су власници били Јован и Максим Николић, представља један од изузетно малог броја сачуваних објеката зиданих у српско-византијском стилу. Грађена је између 1912. и 1914. године по пројекту архитекте Бранка Таназевића, који је на овој згради доследно спровеo идеју о обнови националног стила у архитектури чији је главни поборник био.
Архитектонски израз је заснован на комбинацији владајућих тенденција, академизма у диспозицији основне масе и српско-византијског стила у декорацији фасадног платна. Фасада је по угледу на средњовековно византијско градитељство добила обојене правоугаонике, налик керамопластици, и преплете. Уз српско-византијску декоративну пластику јављају се и елементи сецесијске декорације.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 963/2
од 05.10.1973.