ТРЕМ, 1969.
 
ПРОЈЕКАТ ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, 1968.
 
ПРОЈЕКАТ БОЧНЕ ФАСАДЕ, 1968.
 
ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, 1968.
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД, 1969.
 
 

Cultural monument of great value
Inn in Sopot,
48, Kneza Miloša Street

Споменик културе од великог значаја
Сопотски хан,
Кнеза Милоша 48

 
Lokacija     Location
 
 
 
Built in 1838 as a road station on the old route from Belgrade to Kragujevac, the inn in Sopot was the embryo of the present day small town – it was its first and oldest house. As a building of public function it was in the focus of a lively commercial trading and social life of Sopot and the neighbouring villages, but also of all important nineteenth century historic events related to the Kosmaj region. With regard to the values of vernacular architecture, the spatial solutions, architectural treatment and visual features, the inn in Sopot is one of the best representative examples of such architecture in the territory of Belgrade.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнут је 1838. године као постаја на старом путу Београд - Крагујевац. Сопотски хан представља заметак данашње варошице, прву и најстарију кућу у Сопоту. Као објекат јавне намене, у коме и око кога се осим живог трговачког промета одвијао и друштвени живот Сопота и околине, Сопотски хан представља стециште свих значајних историјских збивања везаних за космајску област током XIX века. Са аспекта вредновања народне архитектуре, Сопотски хан је по својим просторним решењима, архитектонској обради и ликовним обележјима, један од најрепрезентативнијих примерака балканске архитектуре на Београдском подручју.
 

Службени гласник СРС бр. 14/79