НАДГРОБНИЦИ УЗ СПОМЕНИК ПАВЛА ЦУКИЋА
 
ИЗГЛЕД СПОМЕНИКА, ЦРТЕЖ
 
СИТУАЦИЈА
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД СПОМЕНИКА
 
 

Cultural monument
Tombstone of Vojvoda Pavle Cukić,
Rogača

Споменик културе
Надгробни споменик војводе Павла Цукића,
Рогача

 
Lokacija     Location
 
 
 
The tombstone  of Vojvoda Pavle Cukić from 1817  is located on the left side of the road leading from the centre of the village to the so called “Albanian area”. The memorial is made in tougher greenish sand stone, frequently used for tombstones in the area of greater Belgrade.
By its form and treatment it is a typical gravestone from the area of Belgrade during the past two centuries. The memorial placed at the head of the grave is an elongated parallelepiped with a curved top and a protrusion in the middle along the whole width of the stone block. There are no inscriptions on the monument or the tablet and the decoration is only on the face side: a carved and low relief stylized human figure, also typical of the time and the area. The well-trimmed horizontal tablet has no ornaments. A carved line that followed the edges can still be perceived in some places on the upper side. Two other, smaller gravestones without inscription were found in the vicinity of the tombstone when the shrubbery was cleared. They were deeply sunken into the ground.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Надгробни споменик војводе Павла Цукића из 1817. године, лоциран је са леве стране сеоског пута који из центра села води у „Арнаутски крај“. Споменик је израђен од тврђег пешчара зеленкасте боје, који је коришћен за израду надгробника на широком подручју београдске околине. По облику и обради представља типски надгробни белег београдског подручја из периода два последња века. Челоглави споменик има облик издуженог квадра са заобљеним завршетком и испупчењем у средини, које иде целом дебљином каменог блока. Декоративна обрада изведена је уобичајеним поступком урезивања и плитке пластике, стилизованом представом људске фигуре која је такође типична за ово време и локалитет. Лепо отесана хоризонтална плоча нема никаквих украса. На појединим местима на горњој страни назире се урезана линија, која је ишла дуж бридова. Поред Цукићевог споменика пронађена су и два мања камена белега без натписа, дубоко утонула у земљу.
 

Службени лист града Београда бр. 16/87