ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
 

Cultural monument
Old Tavern in Ušće

Споменик културе
Стара механа у Ушћу

 
Lokacija     Location
 
 
 
Built in the mid-1800s as a roadhouse on the main road from Belgrade to Šabac, the Old tavern at Ušće was a lasting meeting point for travelers and merchants on this busy road. The house was built in brick, covered with a four-gabled roof in tiles and has a restaurant, kitchen, pantry, guest rooms and a porch along the main façade. It was built as a guest house and in architectural sense it represents a significant achievement of vernacular building within the group of old taverns in Belgrade area.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Подигнута средином XIX века као постаја на главном путу Београд-Шабац, Стара механа у Ушћу дуго је времена представљала стециште путника и трговаца на овом иначе фреквентном путу. Зграда је зидана у опеци, покривена је четворосливним кровом са црепом и састоји се од кафанске сале, кухиње, остава, соба за преноћиште и трема у целој дужини главне фасаде. Подигнута као објекат угоститељске намене, зграда Старе механе у архитектонском смислу представља значајно достигнуће народног градитељства на београдском подручју.
 

Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 638/2
од 16.07.1968.