ОСНОВА ПРИЗЕМЉА, ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
 
ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК, ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
 
ИЗГЛЕД ГЛАВНЕ ФАСАДЕ, ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
 
 
 
 
 
ОПШТИ ИЗГЛЕД
 
  Cultural monument
Sokol House,
Obrenovac, 226 Vojvode Mišića

Споменик културе
Соколски дом у Обреновцу,
Војводе Мишића 226
 
Lokacija     Location
 
 
The Sokol House was built in 1929 to a design by the architect Momir Korunović as a memorial home to the fallen soldiers of the 1912–1918 wars. It was designed and built as a multifunctional structure which housed the Crafts and Trade School, Sokol Society and educational associations of Obrenovac. It consists of two buildings connected by a short hallway. The representative of the two buildings contains the memorial home with a large Sokol hall with a gallery for spectators and a stage at the east end, an entrance hall, service rooms and offices. The other, lower building contains classrooms connected by a long corridor. Even though relatively small, 45 by 15m, it gives an impression of strength and monumentality. The picturesque exterior in the Romantic vein shows two- and three-light windows and usual symbols of the Sokol movement. Two stair towers at the front reinforce the energy of the spatial composition and give it a typical Korunović appearance. The broken massing of the building with an accent on the monumental towers contributes to its architectural value.
 
Nazad na opštinu
 
nazad na pocetak
 
 
 
Соколски дом саграђен је 1929. године, према пројекту архитекте Момира Коруновића, као спомен дом палим ратницима у ратовима 1912-1918. године. Осмишљен је и реализован као вишенаменски објекат у коме су били смештени занатско-трговинска школа, соколско друштво и обреновачка просветна удружења. Састоји се од две засебне грађевине, повезане кратким ходником. У првој, репрезентативној згради, налази се спомен дом са великом, соколском двораном са галеријом за гледаоце и позорницом на источној страни, предворјем, помоћним просторијама и канцеларијама. Другу нижу грађевину чине учионице трговачке школе повезане дугачким ходником. И поред чињенице да је релативно малих димензија, 45 х 15 м, доживљава се као снажно, монументално архитектонско дело. Спољашност соколског дома је живописна, романтичарски конципирана, са биформа и трифорама и уобичајеним симболима соколског покрета. Две степенишне куле на главном прочељу повећавају динамику његове просторне композиције, дајући му препознатљив изглед Коруновићевих здања. Композициона разуђеност архитектонских маса са нагласком на монументалним торњевима додатно доприноси архитектонској вредности обреновачког соколског дома.
 

Службени гласник РС бр. 46/13